Raad unaniem voor behoud kinderhartchirurgie in Groningen

Gepubliceerd op: 26 januari 2022 15:01

foto kinderhartchirurgie umcg

Het kinderhartcentrum van het UMCG moet voor Groningen behouden blijven. Dat vinden alle 12 politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen.

De motie 'Behoud kinderhartchirurgie in Groningen' werd in de raadsvergadering van woensdag 26 januari door alle fracties ingediend en unaniem gesteund. Alle partijen zijn verontrust over het plan om het kinderhartcentrum in het UMCG te sluiten. De regering wil de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking concentreren in Rotterdame en Utrecht. Dat betekent dat het kinderhartcentrum in het UMCG zou moeten sluiten.

Grote uithoeken

Initiatiefnemer van de motie fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie bracht het boek Een klein land met grote uithoeken van Floor Milikowski over de ruimtelijke tweedeling in Nederland in herinnering. Het voorgenomen besluit over sluiting in Groningen past volgens Brandsema bij het thema van het boek dat gaat over de focus op het stimuleren van gebieden waar het al goed gaat in plaats van investeren in regio's waar het minder gaat.

De fracties in de Groningse gemeenteraad vinden het voor de volksgezondheid van Groningen en Noord- en Oost-Nederland van groot belang dat de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG beschikbaar blijft.

Groningse zorgen

De motie 'Behoud kinderhartchirurgie in Groningen roept het college van B&W op de Groningse zorgen over het verdwijnen van de kinderhartchirurgie in het UMCG aan minister Kuipers van Volksgezondheid over te brengen. Volgens burgemeester Koen Schuiling is er inmiddels al actie ondernomen. Verder moet de gemeente, samen met andere overheden in de regio zich tot het uiterste inspannen de afdeling voor Groningen te behouden.

Rampzalig

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) noemde het plan om de afdeling in Groningen te sluiten "een rampzalig voornemen". "Ook Groningse patiëntjes hebben recht op de best mogelijke en beste toegankelijke zorg. En dat is nu eenmaal in het UMCG."

Motie vreemd

De motie is een zogeheten 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Dat betekent dat het niet gaat over een raadsvoorstel of collegebrief op de agenda van de raadsvergadering. Zo'n motie 'vreemd' kunnen raadsleden indienen als ze een uitspraak van de gemeenteraad willen over actuele kwesties.

Kijk voor een overzicht van alle besluiten van de raad de besluitenlijst en de agenda van deze vergadering

 Raadsvergadering terugkijken