Raad wil weer mensenrechtenverdedigers opvangen

Gepubliceerd op: 14 juli 2022 22:07

foto raad voorjaarsdebat 2022
Voorjaarsdebat van de gemeenteraad Groningen op 13 juli 2022.

Mensenrechtenverdedigers uit onvrije landen moeten weer een tijdelijk huis in Groningen kunnen krijgen. Dat wil de gemeenteraad van Groningen.

De gemeente heeft jarenlang in het kader van het project 'Shelter City' tijdelijk mensenrechtenverdedigers opgevangen die in hun eigen land moesten vrezen voor hun veiligheid en vrijheid. Zo heeft Groningen mensenrechtenverdedigers uit Gambia, Gaza, Ethiopië en Egypte een tijdelijk huis gegeven. In de coronajaren 2020 en 2021 zijn er geen gasten ontvangen. Inmiddels is de financiering van 'Shelter City' gestopt.

Voorjaarsdebat

De raad heeft tijdens het zogeheten Voorjaarsdebat het nieuwe college van B&W opdracht gegeven om in gesprek te gaan met onder meer de Groningse universiteit om weer mensenrechtenverdedigers naar Groningen te halen. De meerderheid van de raad stemde voor de motie die op initiatief van D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel was ingediend.

"Vrijheid en democratie staan wereldwijd onder druk", aldus de indieners van de motie. "Het past bij een internationaal georiënteerde en solidaire stad als Groningen om 'Shelter City' weer op te pakken." Tijdens hun tijdelijk verblijf delen 'Shelter City'-gasten hun ervaringen met onder meer overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Wensenlijstjes

De motie over 'Shelter City' was 1 van de om en nabij de 40 moties waarover de Groningse raadsleden tijdens het jaarlijkse zogeheten Voorjaarsdebat op woensdag 13 juli hebben gestemd. In het Voorjaarsdebat gaan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad in op wat zij voor de komende tijd belangrijk vinden voor Groningen. Hun wensenlijstjes gieten ze n moties waarover de raad stemt.

Moties zijn verzoeken aan het college van B&W. Als ze worden aangenomen kan het college daar rekening mee houden bij het maken van de Gemeentebegroting van volgend jaar. Zo zijn er ook moties aangenomen over het boetes bij illegaal opkopen en verhuren van woningen, woningbouw, de collectieve zorgverzekering en de OZB.

Een overzicht van alle aangenomen (en verworpen – zonder meerderheid in de raad) moties is te vinden op de zogeheten besluitenlijst van de raad

De inhoud van de verschillende moties is te vinden op de agenda van deze raadsvergadering

Stemresultaten: hoe hebben de verschillende politieke partijen gestemd

Raadsvergadering terugkijken (klik op de camera-icoontjes achter de agendapunten)

Publieke regie

Tijdens deze vergadering werd de Gemeenterekening over 2021 en de zogeheten Voorjaarsbrief van het college van B&W besproken. Het debat was het eerste grote optreden in de raad van de nieuwe wethouder van Financiën Mirjam Wijnja (GroenLinks). Tijdens het debat benadrukten de coalitiepartijen van het nieuwe college (GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie) het belang van het "terugpakken van de publieke regie" met bijvoorbeeld een gemeentelijk energiebedrijf. D66 waarschuwde voor doorschieten. "Te veel publieke regie werkt ook niet altijd", aldus fractievoorzitter Rustebiel.

De oppositie uitte ook zorgen over de financiële positie van de gemeente, die de coalitie zelf als 'zwak' omschreef in de Voorjaarsbrief. Volgens wethouder van Financiën Wijnja zitten de plannen van het nieuwe college goed in elkaar. "De plannen zijn gemaakt met geld dat er is." Voor de versnelling van de aanpak van crises zoals de woon- en de klimaatcrisis is nog wel extra geld nodig. Daar ziet het college nog kansen op leningen en het binnenhalen van subsidies.

Krapte op de arbeidsmarkt

Wethouder Wijnja uitte haar zorgen over de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt voor de uitvoering door de gemeente van de coalitieplannen. "We moeten investeren in de gemeentelijke organisatie", zei Wijnja. "Het is belangrijk dat de mensen er ook zijn voor wat nodig is. Je kunt plannen maken wat je wilt, als je de mensen niet hebt, kom je nergens."

Veel fracties uitten hun zorgen over de kloof tussen de politiek en de inwoners en het afnemende vertrouwen in de overheid. "Het is een uitdaging om het grote wantrouwen in de politiek te keren, zeker in de wijken waar mensen geen cent te makken hebben", zei SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Hoorzitting

De raad omarmde het initiatief van Dijk voor een zogeheten hoorzitting 'Aanpak Noordelijke wijken en herstel van vertrouwen'. Dat zou moeten gaan over investeren (wijkvernieuwing) in de noordelijke wijken (en De Wijert) en ideeën over hoe in deze wijken het vertrouwen van de inwoners in de overheid weer terug kan worden gewonnen. Bij die bijeenkomst zouden ook externe experts als Marco Pastors en Lodewijk Asscher aanwezig moeten zijn.

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van oppositiepartij Stadspartij 100% voor Groningen complimenteerde aan het eind van het debat het nieuwe college met de "open en constructieve houding" die hij bespeurde in de reacties van het college, ook op moties van de oppositie.

Stadhuis

De gemeenteraad gaat nu met zomerreces. De eerste vergaderingen van de raad zijn op de Politieke Woensdag van 7 september. Dat is dan voor het eerst sinds ruim 2 jaar dat de raad weer in het eigen stadhuis op de Grote Markt vergadert. Dat was al die tijd dicht vanwege een verbouwing. De officiële opening van het stadhuis is op 31 augustus.