Raadsleden bespreken armoedebestrijding en WIJ-teams

Gepubliceerd op: 11 mei 2020 14:05

foto Radesingel
Op woensdag 13 mei zijn er weer commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad. Onderwerpen zijn onder meer de WIJ-teams en het geld voor armoedebestrijding. Ook is er weer een vragenuurtje met corona-gerelateerde vragen aan het college van B&W.

De commissievergaderingen vinden vanwege de maatregelen tegen het coronavirus in gecombineerde vorm plaats. Dat betekent dat sommige raadsleden fysiek – op anderhalve meter van elkaar - deelnemen in een vergaderzaal in het tijdelijke 'stadhuis' aan de Radesingel en andere raadsleden vanuit huis digitaal meevergaderen. Op woensdag 20 mei is er op die manier nog een aantal commissievergaderingen.

Prioriteit

Hoe zijn de te bespreken onderwerpen voor de commissies van 13 en 20 mei totstandgekomen? Alle politieke partijen in de raad hebben kunnen aangeven wat hun prioriteit is. Welke onderwerpen kunnen wachten en welke per se niet? De zogeheten agendacommissie van de raad, met daarin de voorzitters van de raadscommissies, heeft op basis van de prioriteiten van de verschillende fracties de agenda's van de commissievergaderingen bepaald.

WIJ Groningen

Een onderwerp dat raadsleden 13 mei bespreken is het onderzoek naar het rendement van de Groningse WIJ-teams. WIJ Groningen is er voor de ondersteuning van de inwoners van Groningen. Dat moet zo doeltreffend mogelijk gebeuren tegen zo laag mogelijke kosten. De preventieve aanpak van WIJ Groningen moet zoveel mogelijk voorkomen dat problemen groter worden en mogelijk escaleren.

Met een zogeheten Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van vier WIJ-teams is het rendement van de WIJ-aanpak onderzocht. Uitkomst: de maatschappelijke kosten-batenverhouding bij WIJ Groningen is 1,0. Dat wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro ook weer één euro oplevert. De onderzoekers doen aanbevelingen om het rendement te verbeteren. Dat kan onder meer met meer gebruik van vrijwilligers en maatjes.

Schoolfruit

Verder bespreken raadsleden de besteding van het geld voor armoedebestrijding. Het college wil de zogeheten generatiearmoede aanpakken en alle kinderen gelijke kansen geven. In 2020 is daar 4,5 miljoen euro voor. B&W gaan door met het financieren van bijvoorbeeld het Zwemvangnet, het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld en schoolontbijt en schoolfruit.

De gemeente stopt met het bekostigen van een aantal activiteiten zoals korting op voetbalkaartjes, Arriva-dagtochten en Pathé-bioscoopbezoek. Ook de jaarlijkse actie kleding- en speelgoedbonnen in december (€ 180.000) stopt.

Iederz

Andere onderwerpen die de raadsleden 13 mei in commissies bespreken zijn een aantal herziene zogeheten grondexploitaties, de ontwikkelingen bij werkleerbedrijf Iederz en de manier waarop de gemeente 500 extra inwoners die geen deel uitmaken van de arbeidsmarkt en niet maatschappelijk actief zijn wil activeren.

Kijk op dez website op de raadskalender bij 13 mei voor hoe laat de verschillende onderwerpen precies aan de orde komen. Daar zijn ook alle stukken te bekijken. Het vragenuurtje over de corona-maatregelen is om 17.45 uur. Via deze website van de gemeenteraad zijn alle vergaderingen en het vragenuurtje live te volgen.

Inspreken

Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek bij zijn. Inwoners kunnen wel schriftelijk of live digitaal 'inspreken'. Meer informatie hierover op gemeenteraad.groningen.nl. Schriftelijk inspreken kan tot uiterlijk 24 uur vóór de vergadering. Wie live digitaal wenst in te spreken, moet dit van tevoren kenbaar te maken bij de griffie.

Om 13.15 uur wordt tijdens de eerste commissie het Masterplan Kloppend Hart Paddepoel van LAB Kloppend Hart Paddepoel gepresenteerd, digitaal. In het Masterplan staan ideeën over het winkelcentrum en de directe omgeving. Daaraan hebben verschillende partijen als Co-creatie Paddepoel, de gemeente, woningcorporaties en ondernemers meegewerkt.