Roep om betere communicatie bij versterkingsoperatie

Gepubliceerd op: 04 december 2020 14:12

foto dorpsgesprek ten post
De Groningse gemeenteraad houdt dorpsgesprekken met bewoners in het aardbevingsgebied. Omdat de raadsleden zich druk blijven maken over de dorpen die al zo lang zijn getroffen door aardbevingsellende.

In de dorpsgesprekken willen de raadsleden als volksvertegenwoordigers horen wat er leeft en wat de ervaringen van inwoners zijn. De raad was 26 november in Ten Boer voor het eerste dorpsgesprek, donderdag 2 december was de raad in het dorpshuis 't Holt in Ten Post voor het tweede dorpsgesprek: 2 sessies met steeds ongeveer twintig bewoners.

Onrust

In Ten Post zette de rode lijn die in Ten Boer ook te horen was door: inwoners zitten in onzekerheid over de toekomst van hun huizen. En vaak al heel lang. "In 2017 zijn ze langs geweest voor versterkingsmetingen en nog weten we niks", aldus een inwoner. Een andere inwoner: "Er is veel onduidelijkheid. In de ene straat wordt flink gebouwd, maar in een straat verder gebeurt niks. Dat geeft onrust." Inwoners raken verstrikt in een oerwoud aan regelingen, instanties en procedures. "Dit is niet meer te beheersen voor de mensen."

Terugkerende thema's in de vaak persoonlijke verhalen van inwoners is het gebrek aan informatie en communicatie en veel frustratie over de contacten met instanties. "Beloftes worden niet nagekomen", aldus een inwoner. "Je moet vechten voor je recht", vertelde een dorpsgenoot. Het vertrouwen is soms ver te zoeken. "Het is bedroevend wat hier gebeurt, het is één grote soap." Een andere inwoner: "We worden weggedrukt als 'die Groningers, stelletje boeren'. 'Schuif ze maar aan de kant.'"

Hap-snapdingen

Inwoners uitten hun irritatie over het gebrek aan ondersteuning van bewonersinitiatieven en het gebrek aan coördinatie van verschillende projecten. "Voer regie op ontwikkelingen', uitte een inwoner zijn "hartenkreet": "Wees pragmatisch en laat ons meedenken." Een dorpsgenoot: "Een totaalplan voor het dorp, niet overal hap-snapdingen.

In beide sessies kwam de behoefte aan onder meer betere communicatie, bouwtechnische begeleiding en een duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente naar boven. Verder kwamen zaken als energieprojecten, sociale woningbouw, verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de orde. Zorg bestaat er bijvoorbeeld over de realisatie van het Huis van Ten Post. "Het zit muurvast."

De raadsleden legden uit wat ze wel en niet kunnen doen als volksvertegenwoordigers. Ze gaan niet over schadeherstel en versterking. "Maar wij kunnen wel signalen doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders", vertelden de gespreksleiders, de raadsleden Herman Ubbens en Jimmy Dijk. "En we hebben ook zaken gehoord waar we als raad echt wel iets mee kunnen. We gaan zeker vragen stellen aan de wethouder."

Coronamaatregelen

Het dorpsgesprek met twee sessies in Ten Post was het tweede van drie dorpsgesprekken in het aardbevingsgebied van de voormalige gemeente Ten Boer. De bijeenkomsten zijn op kleine schaal, onder strikte handhaving van de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen. De inwoners zijn door de raad huis-aan-huis met een flyer uitgenodigd. Op 10 december is het volgende dorpsgesprek in Woltersum. Daar zijn nog plaatsen vrij.

Impressie eerste dorpsgesprek in Ten Boer

Meer informatie over de dorpsgesprekken

Meer informatie over de versterking en de dorpsvernieuwing