Top 5 verkiezingsthema's volgens inwoners

Gepubliceerd op: 19 november 2021 13:11

foto potlood met vraagteken
Duurzaamheid, huisvesting, leefbaarheid, armoede en studenten. Dat zijn volgens de inwoners van de gemeente Groningen de belangrijkste verkiezingsthema's voor gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Dat blijkt uit de enquête waarin inwoners is gevraagd hun eigen top 5 verkiezingsthema's samen te stellen. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen waar het nieuwe gemeentebestuur mee aan de slag moet en de thema's waarvan de inwoners de standpunten van de politieke partijen willen weten.

StemWijzer

Zo'n 500 inwoners hebben aan de enquête meegedaan. Het was een open online enquête. Deelnemers konden zelf bedenken welke onderwerpen ze belangrijk vonden en hoefden dus geen vooraf bedachte onderwerpen kiezen. De top 5 komt terug in de digitale stemhulp StemWijzer die in februari online gaat. En verder ook in de Verkiezingskrant waarin de politieke partijen aangeven wat hun standpunten over de genoemde thema's zijn. Deze Verkiezingskrant krijgen de Groningse kiesgerechtigden begin maart in de bus.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bovenaan in de uiteindelijke top 5. Dan gaat het bijvoorbeeld over milieu, klimaat en de energietransitie ("Zonnepanelen op daken in plaats van op de grond" en "Groningen waterstofhoofdstad?") en ook vergroening en bomen ("Veel meer groen in de binnenstad" en "Belasten van veel tegels in de tuin, belonen van weinig tegels").

Huisvesting

Goede tweede is huisvesting. Dan gaat het onder meer om woning- en kamernood, betaalbare huisvesting en huisjesmelkers. In de woorden van respondenten: "Recht op wonen voor iedereen tegen een acceptabele prijs", "Huisvesting voor studenten en sociale woningbouw", "Onteigenen van huisjesmelkers", "Compact bouwen, pro hoogbouw".

Leefbaarheid

Op 3 in de top 5 verkiezingsthema's: leefbaarheid. Dan gaat het onder meer om verkeersveiligheid ("Verlaag maximumsnelheid tot 30 km per uur" en "geluidsoverlast scheurauto's") en veiligheid in het algemeen ("Meer wijkagenten, nu regeert de straat" en "Verbieden van lachgas"). Ook onderhoud en beheer van de openbare ruimte hoort hierbij ("Schoonheidscommissie voor onderhoud van panden en tuinen, de stad verloedert", "Noorderplantsoen schoonhouden in de zomer" en "Zandpaden Haren herstellen").

Armoede

Op vierde plaats: armoede(bestrijding). Respondenten zeggen daarover onder meer: "Alle minimavoorzieningen naar 130% van bestaansminimum", "Specifieke aandacht voor alleenstaanden, voor gezinnen zijn er vele toeslagen", "Pilot basisinkomen", "Energiearmoede, te veel mensen kunnen de energierekening niet betalen", "Meer mogelijkheden/ruimte voor mensen in de bijstand en afstand tot de arbeidsmarkt".

Studenten

En op de laatste plaats van de top 5: studenten. Dat gaat het bijvoorbeeld over de studentenaanwas ("Bezinning op groei aantal studenten, 1 op 5 is echt te veel!", overlast ("Overlast van fietsen, lawaai en rommel; is laatste 10 jaar ontzettend toegenomen"), instroom buitenlandse studenten en ook studentenhuisvesting ("Minder studentenhuizen in normale wijken, campus bouwen op Zernike").

Fietsen

Veel genoemde andere onderwerpen die buiten de top 5 zijn gevallen zijn: bereikbaarheid, zorg, afval, burgerparticipatie en fietsen. In 2018 is er in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen Groningen, Haren en Ten Boer ook een enquête over de top 5 verkiezingsthema's geweest. Toen noemde de inwoners als belangrijkste onderwerpen: Groen, zorg, verkeer, huisvesting en afval.

Herindeling

Het overgrote deel van de deelnemers komt uit de stad Groningen. Uit de voormalige gemeente Haren deden enkele tientallen inwoners mee. In de Harense top 5 haalt 'terugdraaien herindeling' de top 5. Vanuit de voormalige gemeente Ten Boer deden minder mensen mee die relatief wel vaker 'aardbevingen' als thema noemden.

Nagelstudio's

In de antwoorden komen vele onderwerpen terug die niet zijn teruggekomen in de thema's in de top 5. Een greep daaruit:
-"Aanpakken bestuurscultuur, dwz stoppen met coalitiedwang en fractiediscipline."
-"Diversiteit in winkelaanbod. Te gek dat er in 1 straat meer dan 10 kappers, nagelstudio's en massagesalons zijn."
-"Behoud cultuurcentrum Oosterpoort, dat is een icoon net als de Stadsschouwburg."
-"De belastingtarieven zijn wel erg hoog."
-"Beter beleid voor laaggeletterden en digibeten."