Verklaring van Groninger politiek na parlementaire enquête

Gepubliceerd op: 08 maart 2023 23:03

molenberg 1
Tweede Kamerleden (en vertegenwoordigers van Kamerleden) met de verklaring van politiek Groningen over conclusies van de parlementaire enquête. Links de 2 raadsleden die de verklaring voorlazen.
De volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen eisen dat politiek Den Haag de conclusies van parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning overneemt. "Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan."

Politiek Groningen kwam woensdagavond 8 maart in De Molenberg bijeen om in een gezamenlijke verklaring te reageren op de conclusies van de commissie. "Wij roepen de Tweede Kamer op om deze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen."

De raadsleden Dennis Vijver van de gemeenteraad Eemsdelta en Niels Joostens van de raad Midden-Groningen lazen de verklaring voor in het bijzijn van Tweede Kamerleden die de gaswinning in hun portefeuille hebben onder wie Sandra Beckerman, Henk Nijboer en Agnes Mulder. De Tweede Kamerleden kregen de verklaring vervolgens overhandigd.

"Belazerd en voorgelogen"

In een reactie zei Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) zich niet te kunnen voorstellen dat de aanbevelingen niet worden overgenomen. Volgens Kamerlid Beckerman (SP) laat het rapport zien dat Groningen is "belazerd en voorgelogen". "Het is goed dat er in de verklaring staat 'Wij eisen' en niet 'Wij vragen' en dat Groningen gezamenlijk een vuist maakt."

Ook Groninger raadsleden en Statenleden kregen het podium. Gemeenteraadslid in Groningen Peter Rebergen, woonachtig in het aardbevingsgebied van Ten Boer, zei dat het rapport laat zien dat geld belangrijker was dan de Groningers. "De belangen van de Groningers werden genegeerd." Hij noemde het rapport "een erkenning voor wat 'we' in Groningen altijd al wisten". Rebergen noemde ook het leed dat kinderen in Groningen is aangedaan. Hij verwees naar de documentaire Barst! die na de bijeenkomst werd vertoond.

De verklaring van volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen gaat als volgt:

VERKLARING

Van de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, de provincie en de waterschappen bijeen in Delfzijl op 8 maart 2023, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie "Groningers boven gas".

Wij voelen ons eindelijk gehoord en gezien door de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie: "Groningers boven gas". De wanhoop, machteloosheid, de scheuren in ziel, huizen en monumenten, het wantrouwen, langslepende procedures, de angst en zorgen van kinderen; een ongekende tragedie nu vastgelegd, zwart op wit.

Wij eisen dat de Groningers recht wordt gedaan.

Wij roepen de Tweede Kamer op om deze conclusies over te nemen, en daarmee de lang geleden begonnen en jarenlang opgebouwde ontstane ereschuld aan alle Groningers en generaties die na ons komen te erkennen en in te lossen.

Wij verwachten dat het kabinet minimaal alle aanbevelingen onmiddellijk en volledig opvolgt en uiterlijk in september 2023 een plan van aanpak presenteert om de daad bij het woord te voegen. Koste wat het kost.

Daar hoort bij dat prioriteit wordt gegeven aan het direct opheffen van het leed en de frustraties van gedupeerden van de gaswinningsproblematiek.

- stop het wantrouwen
- stop de juridische en administratieve strijd tegen onze inwoners
- bied snel duidelijkheid over de versterking
- bied gelijkheid in de behandeling van onze inwoners
- ontzorg gedupeerden financieel en mentaal

Om vervolgens de structurele achterstelling van ons gewest, de structurele ontkenning van de diepe sporen van de gaswinning in de Groningse samenleving en het Groninger landschap, om te zetten in een structurele decennialange investering van miljarden.

- compenseer alle leed dat onze inwoners is aangedaan
- investeer in onze gemeenschappen, wijken en dorpen
- investeer voor generaties in veilig wonen en in brede welvaart
- geef regie en vertrouwen aan onze inwoners
- luister en werk samen met de inwoners van Groningen, ondernemers en maatschappelijke partijen, gemeenten en provincie.

Groningen: van win(st)gewest naar Pronkjewail!

Groninger volkslied

De van TV bekende Sofie van den Enk was presentator en acteur en zanger Marcel Hensema verzorgde met 2 andere muzikanten een muzikaal intermezzo, in het Gronings. De bijeenkosmt werd beëindigd met het zingen van het Groninger volkslied.

Bijeenkomst in De Molenberg op 8 maart terugkijken op Youtube

molenberg 2
Groninger raadsleden en Statenleden op het podium van de bijeenkomst in De Molenberg.

molenberg 3
Het uitspreken van de verklaring in het bijzijn van Tweede Kamerleden.