Volledige kwijtschelding afvalstoffenheffing 6.000 laagste inkomens

Gepubliceerd op: 16 november 2022 13:11

foto afvalstoffenheffing kwijtschelding

Zo'n 6.000 huishoudens in de gemeente Groningen met een laag inkomen krijgen in 2023 de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

Het komt neer op gemiddeld 133 euro extra per huishouden dat wordt kwijtgescholden. De maatregel moet helpen voorkomen dat Groningers met een lager inkomen door de hoge energieprijzen en dure boodschappen in financiële problemen komen.

Huisvuil

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke heffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. Tot nu toe was er gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk. Dat betekende dat inwoners nog een gedeelte wèl moesten betalen. Voor 6.000 huishoudens wordt nu het hele bedrag kwijtgescholden.

Steunmaatregelen

Het Rijk en ook de gemeente hebben al wel steunmaatregelen genomen om lagere inkomens in deze dure tijden te ondersteunen. Maar volgens de partijen in de gemeenteraad die met het kwijtscheldingsplan kwamen, is dat niet afdoende.

Bestaanszekerheid

"De bestaanszekerheid van de lagere inkomende staat nog steeds onder grote druk", aldus initiatiefnemer van het plan SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. "Ondanks de steunpakketten van de gemeente en het Rijk is meer nodig om de langere inkomens te ondersteunen. Het volledig kwijtschelden van de afvalstoffenheffing kan de lasten van de lagere inkomens flink verlagen en daarmee de bestaanszekerheid verhogen."

Eerste begroting huidige coalitie

De raad nam het besluit over de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor de lagere inkomens tijdens de raadsvergadering over de Gemeentebegroting van 2023. Dat is de eerste begroting van het huidige college waarin de politieke partijen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie zitting hebben. In de versie van de Begroting die de raad besprak, was de kwijtschelding voor 6.000 inkomens nog niet meegenomen.

Amendement

De raad besloot over een zogeheten amendement; dat is een wijzigingsvoorstel. Dit amendement 'Bestaanszekerheid bieden aan lagere inkomens door lagere lasten' werd ingediend door de 5 coalitiepartijen plus oppositiepartij Partij voor het Noorden. Door de steun van de meeste raadsleden is de begroting nu zo veranderd dat de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is meegenomen.

Behoedszaamheidsbuffer

De kosten van 800.000 euro worden betaald uit de zogeheten behoedszaamheidsbuffer. Deze buffer is gevuld om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dat was ook 1 van de redenen waarom wethouder van Financiën Mirjam Wijnja (GroenLinks) de raad ontraadde het amendement aan te nemen. Maar dat deed een meerderheid van de raad – inclusief dus alle coalitiepartijen – dus toch.

Meer over de Begrotingsraad op 9 november 2022