Vooruitblik Voorjaarsdebat

Gepubliceerd op: 01 juli 2020 14:05

foto gezinsbode
Lange vergaderdag vandaag voor de 45 Groningse raadsleden. Want de Groningse gemeenteraad voert vanaf 15.00 uur tot ver in de avond het jaarlijkse Voorjaarsdebat. Daarin zeggen alle politieke partijen wat zij belangrijk vinden voor 2021.

Vast staat dat de coronacrisis het debat beheerst. Vóór de crisis was de financiële positie van de gemeente al niet gunstig. En de coronacrisis helpt niet. Het college van B&W gaat uit van een geldprobleem van 10 tot 20 miljoen euro door corona. Want er zijn minder inkomsten en meer uitgaven door deze crisis.

Wat te doen? Het college zegt: "We blijven investeren, juist in deze crisistijd." En wat vinden de 12 politieke partijen in de gemeenteraad? Dat horen we in het Voorjaarsdebat.

Begroting 2021

De 12 fractievoorzitters in de raad geven op 1 juli, op de dag van het Voorjaardebat, in 3 huis-aan-huiskranten in de gemeente (Gezinsbode, Harener Weekblad en Noorderkrant) alvast een korte samenvatting van hun mening in dit belangrijke debat. Het college kan de verschillende meningen gebruiken bij de keuzes voor de Begroting van 2021.

'Voorjaarsdebat-pagina's' met de 12 fractievoorzitters in de krant