Vragen over aanpak overlast Noorderplantsoen

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 11:40

foto Noorderplantsoen
Een verbod op BBQ's in het Noorderplantsoen - maar dan wel een centrale barbecuevoorziening? En wat te doen tegen overlast door lawaai en het gebruik van alcohol en lachgas?

Overlast in het Noorderplantsoen en op het Stadsstrand is één van de onderwerpen die woensdagmiddag 6 juni aan de orde komt tijdens het Politiek Vragenuur van de gemeenteraad van Groningen. Het CDA en ChristenUnie stellen er vragen over.

Verder zijn er vragen over het verlies van bijstand bij opname van psychiatrisch patiënten (PvdA), het faillissement van Centraalstaal (PvdA) en de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug (SP, D66 en PvdA).

Het Politiek Vragenuur op de Politieke Woensdag van 9 juni begint om 15.30 uur en is live te volgen op deze website van de gemeenteraad, onder meer via de homepage.

Actuele onderwerpen

De Groningse gemeentepolitiek kent sinds vorig jaar het Politiek Vragenuur. Raadsleden stellen het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen over actuele onderwerpen en krijgen direct antwoord. Alles is live te volgen op deze website.

Agenda

Een dag van tevoren staan de vragen al op de agenda van de Politieke Woensdag. De politieke partijen in de raad moeten uiterlijk in het begin van de week hun vragen bekend maken. Zo heeft het college van B&W ook even de tijd voor de antwoorden. Het Politiek Vragenuur is elke Politieke Woensdag om 15.30 uur in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel 6 in Groningen. Vanwege de coronamaatregelen is het Vragenuur alleen online te volgen.

Agenda Vragenuur met alle vragen aan B&W, zie 15.30 uur