Vragen over volle bussen na gastles op school

Gepubliceerd op: 25 januari 2022 15:01

foto reisadvies bus Kluiverboom

Raadsleden van de Groningse gemeenteraad gaan regelmatig naar scholen toe om leerlingen en studenten te vertellen over hun werk als gemeenteraadslid en de lokale politiek. Soms zijn de gastlessen aanleiding voor raadsleden om in actie te komen, als ze daar horen over volle bussen bijvoorbeeld en studenten die daardoor te laat voor de lessen komen.

Scholen in Groningen benaderen regelmatig raadsleden, vaak via de raadsgriffie, om leerlingen bij te praten over de gemeentepolitiek. Vóór corona en vóór de verbouwing van het stadhuis op de Grote Markt vonden die ontmoetingen tussen raadsleden en leerlingen/studenten vaak plaats in de raadzaal van het stadhuis, soms in combinatie met een rondleiding. Maar nu het stadhuis dicht is kan dat sowieso niet. Maar ook nu, ondanks corona, vinden er gastlessen met raadsleden plaats. Soms digitaal, soms ook op school als de coronamaatregelen dat toestaan.

Leerzaam

Zo gaven de raadsleden Ietje Jacobs en Benni Leemhuis vorige week een gastles op het Alfa College, locatie Kluiverboom, in het kader van burgerschap. "Gastlessen in het onderwijs over het raadswerk en over politiek zijn altijd leuk, interessant en leerzaam om te doen", aldus Leemhuis. Tijdens de les met Jacobs ontstonden er gesprekken over onder meer cameratoezicht, weed-beleid, de kinderhartchirurgie UMCG, bezuinigingen in de zorg en de nieuwbouw sociale woningen.

Te laat voor de les

Leemhuis hoorde tijdens zijn gastles van meerdere studenten over de volle bussen op lijn 3 naar de Kluiverboom. Bussen zouden doorrijden als de bus vol zit zodat studenten te laat zijn voor de les. Voor dit raadslid aanleiding om er tijdens het wekelijks Politiek Vragenuur aandacht voor te vragen. Weet het college van B&W ervan? En gaat het college maatregelen nemen om er wat aan te doen zodat de studenten en leerlingen op tijd op school verschijnen?

Het Politiek Vragenuur kunnen raadsleden gebruiken om actuele kwesties aan te kaarten. Het college van burgemeester en wethouder (B&W) krijgt de vragen van tevoren te zie zodat zij de beantwoording goed kunnen voorbereiden. De vragen over de volle bussen komen aan de orde tijdens het Politiek Vragenuur op woensdag 26 januari om 15.30 uur.

Live te volgen

Dat gebeurt in een vergadering (deels fysiek, deels digitaal) vanuit het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel. Vanwege de coronamaatregelen kan daar geen publiek bij zijn. Wel is deze vergadering met het stellen van de vragen en de beantwoording van het college live te volgen via deze website van de gemeenteraad.

Studenten

Tijdens het Politiek Vragenuur stellen meerdere raadsleden vragen aan het college. Jalt de Haan stelt vragen over mentale problemen bij studenten door de coronamaatregelen en Peter Rebergen over het gesloten gemeentelijke loket in Ten Boer. Van Wim Koks zijn er vragen over Martinizorg en Amrut Sijbolts wil weten hoe het zit met de tijdelijke opheffing van de bushalte Oosterpoort/Trompsingel.

Alle vragen van het Vragenuur

Agenda Vragenuur

Scholen die geïnteresseerd zijn in gastlessen met raadsleden kunnen contact opnemen met de raadsgriffie griffie@groningn.nl