Werkbezoek raad aan Hortus Haren en Biotoop

Gepubliceerd op: 26 augustus 2021 16:08

Bezoek raadsleden aan Biotoop
De gemeenteraad gaat regelmatig op werkbezoek. Politieke partijen doen dat zelf ook. Maar raadsleden van verschillende fracties trekken ook vaak samen de wijken en dorpen in om te zien wat er speelt in de gemeente Groningen.

Zo gingen raadsleden woensdagochtend 25 augustus op werkbezoek bij de Hortus Botanicus in Haren en de Biotoop in Haren. Dat was op verzoek van de Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting en de buren van de Hortus: de Biotoop. Dat is het terrein van het voormalige Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In de oude universiteitsgebouwen, beheerd door Carex, wonen zo'n 180 mensen en werken zo'n 250 mensen – vooral kunstenaars - in kleine bedrijfjes. De Biotoop geldt als één van de grootste culturele broedplaatsen in Nederland.

Zorgen

De raadsleden waren uitgenodigd om te horen over de zorgen die er leven over de toekomst van de Hortus en de Biotoop. De eigenaar van de Hortus en de Biotoop, de RUG, doet niets meer met de Hortus en het terrein van de Biotoop. De Hortus is voor de universiteit niet meer van belang voor onderwijs en onderzoek en de vakgroep Biologie is in 2010 van Haren naar het Zernike-complex in de stad Groningen verhuisd.

De RUG heeft laten weten De Biotoop en de Hortus in principe te willen afstoten. De universiteit en de gemeente Groningen praten nu over verkoop aan de gemeente. Deze situatie geeft onzekerheid voor de Hortus en De Biotoop. Tijdens het werkbezoek gaven de Vrienden van de Hortus en Carex aan dat ze willen dat het terrein blijft zoals het is.

Hotspots

De Vrienden van de Hortus gaven aan dat de Hortus als één van de grootste 'hotspots' in Nederland als het gaat om biodiversiteit en thuis van veel bedreigde plantensoorten van groot ecologisch belang is. Verder benadrukten zij het maatschappelijk belang door de educatieve en sociale functie van de Hortus.

"De Hortus ligt er prachtig bij met een groot potentieel', aldus Roel Strijkstra van de Vrienden van de Hortus. "Maar door de onzekerheid over de toekomst wordt dat potentieel niet aangeboord. Als je niet zeker weet dat je over 5 jaar nog bestaat, komt er niets van de grond." Ook Carex hoopt verder te kunnen met De Biotoop. "We willen graag door", aldus Carex-directeur Lenze Hofstra.

Verkoopovereenkomst

De gemeente Groningen maakte in april bekend dat de RUG en de gemeente Groningen onderzoeken of en onder welke randvoorwaarden en uitgangspunten het terrein van de Hortus en De Biotoop aan de gemeente kan worden verkocht. Als er overeenstemming wordt bereikt, is het idee om eind dit jaar een verkoopovereenkomst aan de Groningse gemeenteraad voor te leggen. Het college van B&W heeft laten weten dat het wat het college betreft het terrein van de Hortus en De Biotoop voorlopig blijft zoals het is.

hortusharen.nl

hortusharen.nl/vrienden

biotoop.org


Ingang De Biotoop Haren