Zonneparken centraal bij werkbezoek aan Thesinge

Gepubliceerd op: 07 oktober 2021 22:10

overzichtsfoto werkbezoek raad aan Thesinge
Organisaties in de gemeente Groningen kunnen de gemeenteraad uitnodigen om langs te komen voor een werkbezoek. Bijna elke week zijn er wel 1 of meer werkbezoeken van de raad ergens in de gemeente.

Uitnodigen is niet moeilijk, op deze website van de gemeenteraad staat een 'knop' naar een uitnodigingsformulier. De zogeheten agendacommissie van de raad buigt zich dan over het verzoek om eens langs te komen.

De werkbezoeken van de raad zijn meestal in de ochtend van de Politieke Woensdag van de raad, omdat 's middags de vergaderingen zijn gepland. Zo bracht de raad woensdag 6 oktober een werkbezoek aan Thesinge. De uitnodiging kwam van de lokale energiecoöperatie EcoThesinge en Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT).

Beleidskader zonneparken

De uitnodiging voor een werkbezoek houdt verband met het beleidskader zonneparken. De gemeenteraad zal dit beleidskader binnenkort vaststellen. Meer zonneparken in de gemeente, waar dat raadsvoorstel over gaat, moeten bijdragen aan een klimaatneutraal Groningen in 2035 zoals het college van burgemeester en wethouders nastreeft.

De raadsleden kregen allereerst een presentatie van energiecoöperatie EcoThesinge. Die heeft de ambitie van een energieneutraal Thesinge in 2030. Inmiddels zijn al meer dan 50 huishoudens lid. Om in 2030 'nul op de meter' in het hele dorp te krijgen is nog zo'n 1.821.000 kwh duurzame energie nodig. Daarbij heeft EcoThesinge de voorkeur voor zonnepanelen op bestaande daken boven kleine zonneparken of windmolens in het landschap.

Harmonie

Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT) liet de raadsleden weten de energietransitie een logische, noodzakelijke en wenselijke stap te vinden, maar dan wel in harmonie met het open landschap en natuur. Het ILT pleit voor het zo min mogelijk aantasten van de bestaande omgeving en vooral in te zetten op energiebesparing, isoleren en zonnepanelen op daken. Ze zijn niet tegen een klein zonnepark, maar wel onder voorwaarden.

Over het beleidskader zonneparken bestaan zorgen in Thesinge, zo bleek uit het verhaal van de ILT richting raadsleden. Er is angst dat er te veel zonneparken in de buurt kunnen komen. "Dat is funest voor draagvlak." Er is behoefte aan een eerlijke en evenredige verdeling van zonneparken over de hele gemeente. "We willen dat de energietransitie goed lukt en wordt gesteund door de bevolking."

Moties als tip voor raadsfracties

ILT pleit voor een participatieproces rond de komst van zonneparken waarbij de dorpsgemeenschap de beslissende stem heeft in waar en in welke omvang er kleine zonneparken moeten komen. De raadsleden kregen 2 moties mee waarin de wensen van de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge zijn verwoord. Als tip voor de fracties bij de besluitvorming over het beleidskader zonneparken. Dat is later dit jaar.

De presentaties van energiecoöperatie EcoThesinge en Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT) zijn hier te vinden, kijk bij 'Werkbezoek Thesinge'.

foto van alle raadsleden bij werkbezoek Thesinge