Vandaag

Uitnodiging Groningen Airport Eelde

Luchthavenrestaurant Bites en Flights

Agendacommissie

Nieuwe raadzaal

Rekenkamer

Oude raadzaal

Commissie werkwijze raad

Nieuwe B&W kamer

gemeenteraad

Nieuwe raadzaal

Uitnodiging Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase Theatervoorstelling

Immanuelkerk

Uitnodiging VNG Atriumlezing 'Sociaal domein in de lokale democratie'

Den Haag

Uitnodiging afscheidsfeest woningen Selwerd

op het binnenterrein van de Berkenlaan en de Eglantierstraat