Binnenkort op de agenda

Openbare meningsvormende sessies op de Politieke Woensdag

 Agenda’s zijn altijd voorlopig!
Tot 12 dagen van tevoren is er slechts sprake van een doorkijk.
Daarna is er sprake van voorlopige vaststelling door agendacommissie.
Tot het laatste moment kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd, blijf daarom deze website in de gaten houden!

Dit overzicht zal geregeld worden aangepast.

In dit overzicht worden Politiek Vragenuur en Raadsvergadering niet meegenomen.
voor Politiek Vragenuur zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politiek-Vragenuur/Komende-vergaderingen/
voor Raadsvergaderingen zie https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/Komende-vergaderingen/


*via de toetsen ctrl+F kunt u naar tekst zoeken in de pagina

 

 

Onderwerp

 

Vorm

Datum

Tijdstip

Locatie

Link

Document

Van kamerverhuur naar woontoezicht met invoering bestuurlijke boete huisvestingsverordening

Meningsvormend met inspraak

 

30/11/22

16.30

Raadzaal

link naar sessie

voorstel

Gebiedsbegroting Suikerzijde

Meningsvormend met inspraak

 

30/11/22

19.00

Oude Raadzaal

link naar sessie

voorstel

Opvang nieuwkomers

Meningsvormend

30/11/22

19.00

Raadzaal

link naar sessie

brief

Kaders aanpak ondermijnende criminaliteit 2023 en verder

Meningsvormend

30/11/22

21.00

Raadzaal

link naar sessie

brief

Invulling ethische commissie en data-ethiek (wensen en bedenkingen)

Meningsvormend

7/12/22

16.30

Raadzaal

link naar sessie

brief

Voortgang Nationaal Programma Groningen (NPG)

Meningsvormend met inspraak

 

7/12/22

19.00

Oude

Raadzaal

link naar sessie

brief

Lokaal Plan van Aanpak 2023 versterkingsopgave gemeente Groningen

Meningsvormend met inspraak

 

7/12/22

21.00

Oude

Raadzaal

link naar sessie

voorstel

Vervanging Gerrit Krolbrug kansen en moties

 

Meningsvormend met inspraak

7/12/22

19.00

Raadzaal

Link naar sessie

brief

Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma’s 2023

Meningsvormend met inspraak

 

14/12/22

16.30

Oude Raadzaal

Link naar sessie

brief

Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen 2022

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2023-2026 en evaluatie vve 2018-2021

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Aanvullend krediet Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)- maatregelenpakket

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Vestigen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Paterswoldseweg 43

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2022

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2023

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Planvoorbereidingskrediet Paddepoelsterbrug

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Addendum Nota Grondbeleid 2017 – actualisatie 2021 nav Didam arrest

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Doorontwikkeling evenemententerrein Stadspark – ophoging krediet Drafbaan

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Herinrichting Peizerweg Oost en Admiraal de Ruyterlaan

Conform met inspraak

 

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Kredietaanvraag skatepark beweegterrein Mikkelhorst Haren

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Verordening op het audit committee 2022

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Vaststelling verordening op de fractievergoeding en de fractieassistentie 2022

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Vaststelling financiële verordening gemeente Groningen 2022

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Legesverordening 2023 en wijziging Begroting 2023

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2022

Conform met inspraak

14/12/22

16.30

Raadzaal

Link naar sessie

voorstel

Diverse sportonderwerpen:

- Meerjarenprogramma Sport

- Co-investeringsfonds voorstellen 2023

- Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2023 en huidige verhuur- en toegangssysteem 2023

- Voortgang onderzoek kleedkamernorm sportparken

- Afronding Gelijk speelveld voormalige gemeente Groningen

- Klanttevredenheid sportaccommodaties en dienstverlening 2022

 

Meningsvormend met inspraak

14/12/11

19.00

Raadzaal

Link naar sessie

(MJP verwacht uit B&W 29/11)

voorstel

voorstel

brief

brief

brief

Reclamebeleid

Meningsvormend met inspraak

14/12/11

21.00

Raadzaal

Link naar sessie

(verwacht uit B&W 29/11)

Wijkvernieuwing De Wijert - herstructurering De Huismeesters, brede belangenafweging en BEA

Meningsvormend met inspraak

14/12/11

19.00

Oude Raadzaal

Link naar sessie

brief

Uitwerking opdrachtenmodel laadinfrastructuur 2023

Meningsvormend met inspraak

14/12/11

21.00

Oude Raadzaal

Link naar sessie

voorstel