Dorpsgesprekken Aardbevingen

De gemeenteraad van Groningen wil opnieuw met de inwoners van het aardbevingsgebied van de voormalige gemeente Ten Boer in gesprek. Dat doen we in november en december 2020. Want we blijven ons druk maken over de dorpen die al zo lang getroffen zijn door aardbevingsellende vanwege de gaswinning.

Onze mogelijkheden zijn beperkt. Maar we willen er alles aan doen om als volksvertegenwoordigers op te komen voor uw belangen. Dat doen we niet alleen richting het gemeentebestuur, maar ook richting NCG en het Rijk. Daarom blijven we met u als inwoner in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Om te horen hoe het gaat, of er sinds eerdere gesprekken en acties verbetering is, waar nog obstakels zitten en waar we ons steentje nog kunnen bijdragen om zaken vlot te trekken.

Participatiedossier

Dit voorjaar zijn we door corona telefonisch en via de mail met inwoners in gesprek geweest over de versterking. Van alle reacties is een geanonimiseerd 'participatiedossier' gemaakt dat openbaar is. Dat is ook te vinden bij de stukken op de agenda van de commissievergadering op 20 mei die het Lokaal Plan besprak , die ook is te vinden via de kalender op deze website (20 mei).

We hebben als gemeenteraad toen ook meteen gezegd: “We willen zo snel mogelijk ook fysieke gesprekken.” Het liefst willen we enkele keren per jaar dorpsgesprekken over de aardbevingen. Om zo goed de vinger aan de pols te houden.

Coronamaatregelen

Hoewel het nog coronatijd is, beginnen we in november (de 26e) en december (3 en 10) met dorpsgesprekken in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Op kleine schaal, onder strikte handhaving van de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen.

Op elke avond vinden 2 gesprekken plaats met een korte pauze voor wisseling van de wacht, ventilatie en schoonmaak. Bij elk gesprek zijn maximaal 6 raadsleden en 15 bewoners. Als we vanaf 19 november terugkeren naar de gedeeltelijke lockdown mogen er in een ruimte binnen weer maximaal 30 personen zijn.

Vol = vol

U moet zich vanwege de coronamaatregelen van tevoren aanmelden. En vol = vol. Als er veel meer aanmeldingen zijn, komen er na de jaarwisseling mogelijk extra dorpsgesprekken.

De gesprekken hebben een open karakter. Alles over bijvoorbeeld de schadeafhandeling, de versterking en dorpsvernieuwing kunt u met de raadsleden bespreken. Het is van belang te beseffen dat de gemeenteraad niet bij individuele gevallen invloed heeft. Raadsleden hebben ook niet de deskundigheid om op elke concrete vraag een antwoord te geven. Daarvoor kunt u altijd terecht bij uw gebiedsregisseur (zie versterkenenvernieuwen.groningen.nl). Als volksvertegenwoordigers willen de raadsleden vooral goed luisteren en algemene signalen oppakken om bij de juiste instantie aan te kloppen.

Wanneer zijn de dorpsgesprekken?

- Donderdag 26 november 2020 in Ten Boer – Geref. Kerk De Levensbron, Vijverweide 26  (deze is VOL beide rondes)
- Donderdag 3 december 2020 in Ten Post – Dorpshuis ’t Holt, B. Kuiperweg 11 (deze is VOL beide rondes)
- Donderdag 10 december 2020 in Woltersum – Dorpshuis de Bongerd, Dobbestraat 17 (ronde 1 en 2 nog plaatsen beschikbaar)

De tijdstippen 

- 1e ronde: 19.00 – 20.30 uur
- 2e ronde: 21.00 – 22.30 uur

U kunt zich voor 1 van deze gesprekken aanmelden via griffie@groningen.nl. Geeft u dan duidelijk aan welke avond en welk tijdstip uw voorkeur heeft.

U kunt uw inbreng ook schriftelijk doen, met een mail naar griffie@groningen.nl. De griffie van de raad zorgt ervoor dat uw bericht bij de raadsleden terechtkomt. Als de coronamaatregelen op de geplande data weer zijn verzwaard en de gesprekken niet door kunnen gaan, nemen we contact op met de mensen die zich hebben aangemeld.

Meer informatie

De laatste informatie die de gemeenteraad over de stand van zaken rond de versterking en de dorpsvernieuwing heeft ontvangen, lees u hier.

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke versterkingsplannen vast. De meest recente plannen staan in het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020 . De raad heeft dit plan tijdens de raadsvergadering van 27 mei vastgesteld.