Dorpsgesprekken Aardbevingen

De gemeenteraad van Groningen blijft met de inwoners van het aardbevingsgebied van de voormalige gemeente Ten Boer in gesprek. In november en december 2020 zijn er dorpsgesprekken geweest met inwoners van dorpen die al zo lang getroffen zijn door aardbevingsellende vanwege de gaswinning. De dorpsbijeenkomsten hebben een hoop onderwerpen en concrete vragen opgeleverd waar de raad mee aan het werk is gegaan. Hoe? Dat leest u hieronder. Voor meer informatie van de gemeente over de versterkingsoperatie kunt u kijken op versterkenenvernieuwen.groningen.nl

Leergesprek Lellens

Wat zijn de ervaringen van Groningers die in de versterking zitten? Wat gaat goed en wat niet? Wat valt er te leren voor nieuwe versterkingsprojecten? Om daar achter te komen heeft de gemeenteraad een op 26 oktober 2021 een zogeheten leergesprek gevoerd met inwoners van Lellens dat midden in de versterkingsoperatie zit. Dit leergesprek is een vervolg op de dorpsgesprekken over de aardbevingsproblematiek die de raad van Groningen eind 2021 in Ten Boer, Ten Post en Woltersum met inwoners heeft gevoerd. Het was ook een goede voorbereiding op de bespreking op 1 december 2021 van het Lokaal Plan van Aanpak 2022 Versterkingsopgave.

Lees voor een impressie van het leergesprek: ‘Eindelijk bouwvakkers en geen puntschoenen meer’

Het verslag van het leergesprek Lellens op 26 oktober 2021

Raadssessie 23 juni 2021

Op 23 juni is er een bijeenkomst van de raad geweest over de aardbevingsproblematiek, onder meer de voortgang van het Lokaal Plan Aanpak Versterkingsopgave 2020.

De raadsleden bespraken de volgende documenten:

-raadsvoorstel ‘Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave’;

-collegebrief ‘Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave – wensen en bedenkingen’;

-raadsvoorstel ‘Subsidieverordening funderingen Woltersum’

Zie ook het verslag van deze sessie: Raad bespreekt stand van zaken versterking

Complete agenda van deze vergadering, kijk bij sessie van 17.00-19.00 uur (Topweer, Provinciehuis), klik op het camera-icoontje.

Terugkijken van deze sessie van de raad over de versterking

Raadssessie 14 april 2021

Naar aanleiding van het hele proces rond de dorpsgesprekken en de beantwoording door het college op alle schriftelijke en mondelingen vragen is er woensdag 14 april 2021 van 17.10 tot 19.00 uur een meningsvormende sessie ‘Vernieuwen en Versterken’ geweest. Raadsleden konden ook input leveren voor het nieuwe Loklaal Plan Versterkingsopgave dat rond de zomer klaar moet zijn.

Zie ook het nieuwsbericht 'Raadsleden bespreken aardbevingsproblematiek' met impressie van deze raadssessie

Terugkijken meningsvormende sessie 'Versterken en Vernieuwen' van 14 april (op het camera-icoontje klikken) bij dit agendapunt)

Op 31 maart 2021 heeft er een beeldvormende sessie over ‘Vernieuwen en Versterken’ plaatsgevonden. Die ging onder meer over de stand van zaken van de versterkingsoperatie. Deze sessie was live te volgen en is terug te kijken.

Terugkijken beeldvormende sessie ‘Versterken en Vernieuwen’ van 31 maart 2021 (10.00 uur)

De mogelijkheden van de raad zijn beperkt. Maar we willen er alles aan doen om als volksvertegenwoordigers op te komen voor de belangen van de inwoners. Dat doen we niet alleen richting het gemeentebestuur, maar ook richting NCG en het Rijk. Daarom blijven we met u als inwoner in gesprek over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. Om te horen hoe het gaat, of er sinds eerdere gesprekken en acties verbetering is, waar nog obstakels zitten en waar we ons steentje nog kunnen bijdragen om zaken vlot te trekken.

Dorpsgesprekken

Er zijn op 3 avonden 6 dorpsgesprekken geweest, geheel volgens de geldende coronamaatregelen. Inwoners deelden daar hun ervaringen, zorgen en vragen rond schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing.

Verslag dorpsgesprekken Ten Boer (26 november 2020)

Verslag dorpsgesprekken Ten Post (3 december 2020)

Verslag dorpsgesprekken Woltersum (10 december 2020)

Mondelinge vragen

De dorpsbijeenkomsten hebben onderwerpen en concrete vragen opgeleverd waarmee de raad aan het werk is gegaan. Op woensdag 13 januari hebben raadsleden namens de gehele raad Mondelinge Vragen aan het college van B&W in het Politiek Vragenuur. De Mondelinge Vragen gingen over zorgen en vragen over terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, wisselwoningen en stijgende WOZ-waardes en OZB-aanslagen. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft deze vragen ter plekke beantwoord. 

Mondelinge vragen en samenvatting van de antwoorden

Terugkijken van het Politiek Vragen uur (13 januari 2020, kijk bij het filmpje bij het agendapunt Politiek Vragenuur)

Zie ook het nieuwsbericht: 'B&W beantwoorden Mondelinge Vragen aardbevingen'.

Op 3 maart waren er tijdens het Politiek Vragenuur mondelinge vragen van de raadsfracties SP, CDA, Stadspartij, VVD en ChristenUnie over sloop/nieuwbouw van de Hamplaats in Ten  Boer. Wethouder Van der Schaaf beantwoordde deze vragen ook ter plekke.

Terugkijken Politiek Vragenuur 3 maart

Verslag Politiek Vragenuur 3 maart 

Schriftelijke vragen

De raad heeft ook Schriftelijke Vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de dorpsgesprekken over de aardbevingen. De in totaal 25 Schriftelijke Vragen waren verdeeld in 6 thema’s: communicatie, zorgvuldigheid, ondersteuning, dorpsgemeenschap, dorpsvernieuwing en de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente, NCG, IMG en ministerie.

Schriftelijke Vragen naar aanleiding van de dorpsgesprekken aardbevingsgebied

Beantwoording B&W schriftelijke vragen naar aanleiding van de dorpsgeprekken

Zie ook het nieuwsbericht: 'B&W beantwoorden schriftelijke raadsvragen over aardbevingen'

Participatiedossier

In het voorjaar van 2020 was de raad door corona al telefonisch en via de mail met inwoners in gesprek over de aardbevingsproblematiek in het kader van het Lokaal Plan Aanpak Versterking voor de gemeente Groningen. Van alle reacties is een geanonimiseerd 'participatiedossier' gemaakt dat openbaar is. Dat is ook te vinden bij de stukken op de agenda van de commissievergadering op 20 mei die het Lokaal Plan besprak , die ook is te vinden via de kalender op deze website (20 mei).

Meer informatie

Collegebrief 'Voortgangsrapportage Versterken en Vernieuwen' (21 oktober 2020)

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke versterkingsplannen vast. De meest recente plannen staan in het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020 . De raad heeft dit plan tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2020 vastgesteld.