Gemeenteraad en Corona

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen. Op deze plek houden we je op de hoogte van de veranderingen.

De Groningse gemeenteraad maakt sinds het begin van de coronacrisis in de keuze voor de vergaderwijze een ontwikkeling door. We bekijken voortdurend wat met de actuele richtlijnen en regels en onder persoonlijke omstandigheden mogelijk en wenselijk is. Dat gebeurt op basis van de ervaringen tot nu toe in deze ongekende situatie. De kwaliteit en het bewaken van de democratische legitimiteit van de beraadslagingen en de besluitvorming zijn daarbij van groot belang.

Sinds het begin van de coronacrisis is er digitaal, gecombineerd fysiek en digitaal en later ook weer geheel fysiek vergaderd. Sinds 24 juni 2020 zijn de besluitvormende raadsvergaderingen helemaal fysiek met alle 45 raadsleden en het voltallige college van burgemeester en wethouders.

Besluitvormende raadsvergaderingen in De Oosterpoort

De besluitvormende raadsvergaderingen vinden voorlopig plaats in de Kleine Zaal van De Oosterpoort. Daar is het mogelijk om op anderhalve meter met raad en college te vergaderen. Op deze locatie is het ook mogelijk beperkt inwoners op de publieke tribune te ontvangen, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten. Belangstellenden worden in verband met de coronamaatregelen verzocht zich van tevoren aan te melden bij de raadsgriffie (email: griffie@groningen.nl, telefoon: 050 367 7702) om teleurstelling aan de deur te voorkomen.

De raadsvergaderingen worden live uitgezonden op deze website en zijn hier ook terug te kijken.

Nieuwe werk- en vergaderwijze

Voorbereidende bijeenkomsten voor de besluitvormende raadsvergaderingen kunnen beeldvormende en/of meningsvormende bijeenkomsten van de raad zijn. Dit zijn nieuwe termen die de raad gebruikt sinds de invoering per 1 augustus 2020 van de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad.

Wat zijn beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten precies en wat is het verschil? Kijk hiervoor bij ‘Nieuwe werkwijze gemeenteraad’.

De beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten vinden vooral fysiek plaats. Voor deze bijeenkomsten zijn er twee zalen in het tijdelijke ‘stadhuis’ aan de Radesingel en zaal Topweer in het Provinciehuis. Raadsleden hebben bij meningsvormende bijeenkomsten de mogelijkheid om ook digitaal mee te vergaderen.

Inspreken

Tijdens sommige beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten kunnen inwoners inspreken. Dat betekent dat zij raadsleden hun mening kunnen geven over het onderwerp dat op de agenda staat. Inspreken kan digitaal vanuit huis of schriftelijk.

Inwoners die beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten willen bijwonen dienen in verband met de coronamaatregelen zich uiterlijk 24 uur van tevoren aan te melden bij de griffie. (email: griffie@groningen.nl, telefoon: 050 367 7702) om teleurstelling aan de deur te voorkomen.

Meer informatie over inspreken in coronatijd

Beeldvormende bijeenkomsten met inwoners en alle meningsvormende bijeenkomsten worden live uitgezonden op deze website en zijn hier terug te kijken.