Gemeenteraad en Corona

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen. Op deze plek houden we je op de hoogte van de veranderingen.

De Groningse gemeenteraad maakt sinds het begin van de coronacrisis in de keuze voor de vergaderwijze een ontwikkeling door. We bekijken voortdurend wat met de actuele richtlijnen en regels en onder persoonlijke omstandigheden mogelijk en wenselijk is. Dat gebeurt op basis van de ervaringen tot nu toe in deze ongekende situatie. De kwaliteit en het bewaken van de democratische legitimiteit van de beraadslagingen en de besluitvorming zijn daarbij van groot belang.

Sinds het begin van de coronacrisis is er digitaal, gecombineerd fysiek en digitaal (hybride) en ook geheel fysiek vergaderd. De laatste besluitvormende raadsvergadering (28 april 2021) was weer geheel fysiek in de Kleine Zaal van De Oosterpoort. Daarvoor waren er een aantal geheel digitale besluitvormende raadsvergaderingen, voorafgegaan door een hybride bijzondere menigsvormende raadsbijeenkomst (deel fysiek, deels digitaal) ter voorbereiding op de digitale besluitvormende vergadering.

Politieke Woensdag

In lijn met de coronamaatregelen tijdens de huidige lockdown willen we op de Politieke Woensdag de contacten tot een minimum beperken. Daarom zijn de beeldvormende bijeenkomsten en het Politiek Vragenuur digitaal en de meningsvormende bijeenkomsten hybride. Zo kunnen raadsleden zoveel mogelijk vanuit huis vergaderen. Het fysieke deel van vergaderingen vindt tijdens de verbouwing van het stadhuis op de Grote Markt plaats in het tijdelijke 'stadhuis' op de Radesingel of in zaal Topweer in het Proviciehuis.

Raadsbijeenkomsten op de Politieke Woensdag zijn niet toegankelijk voor publiek. Meningsvormende sessies zijn wel online te volgen via de livestream op deze website.

Besluitvormende raadsvergaderingen

De besluitvormende raadsvergaderingen hebben het grootste deel van de corona-periode plaatsgevonden in de Kleine Zaal van De Oosterpoort. Daar is het mogelijk om op anderhalve meter met raad en college te vergaderen. Sinds de lockdown vanaf 15 december 2020 is er 1 besluitvormende raadsvergadering geweest, op 16 december. Die was geheel digitaal en alleen gericht op besluitvorming. Om het debat zo goed mogelijk de ruimte te geven was er voorafgaande aan die digitale besluitvormende vergadering een bijzondere meningsvormende raadsbijeenkomst voor het debat. De laatste besluitvormende raadsvergadering op 28 april was weer geheel fysiek in De Oosterpoort.

De raadsvergaderingen worden live uitgezonden op deze website en zijn hier ook terug te kijken.

Nieuwe werk- en vergaderwijze

Voorbereidende bijeenkomsten voor de besluitvormende raadsvergaderingen kunnen beeldvormende en/of meningsvormende bijeenkomsten van de raad zijn. Dit zijn nieuwe termen die de raad gebruikt sinds de invoering per 1 augustus 2020 van de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad.

Wat zijn beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten precies en wat is het verschil? Kijk hiervoor bij ‘Nieuwe werkwijze gemeenteraad’.

Inspreken

Tijdens sommige beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten kunnen inwoners inspreken. Dat betekent dat zij raadsleden hun mening kunnen geven over het onderwerp dat op de agenda staat. Inspreken kan digitaal vanuit huis of schriftelijk.

Meer informatie over inspreken in coronatijd

Beeldvormende bijeenkomsten met inwoners en alle meningsvormende bijeenkomsten worden live uitgezonden op deze website en zijn hier op deze website terug te kijken.