Gemeenteraad en Corona

De coronacrisis van de afgelopen twee jaar heeft gevolgen gehad voor de wijze van vergaderen en de mogelijkheden voor inwoners om daarbij te zijn. Ook had corona gevolgen voor de manier waarop inwoners konden inspreken.

De raadsleden hebben op verschillende manieren vergaderd: deels fysiek, deels online (ook wel hybride genoemd), fysiek op 1,5 meter (in De Oosterpoort en de Stadskerk en in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel), maar ook soms geheel digitaal waarbij iedereen thuiszat. Voor publiek was het al die tijd vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk bij de vergaderingen te zijn. De vergaderingen bijwonen en inspreken ging digitaal.

Maar inmiddels zijn de maatregelen al lang weer opgeheven. De raadsleden vergaderen weer fysiek, sinds september 2022 weer in het verbouwde stadhuis op de Grote Markt.

Publiek

Inwoners zijn weer gewoon welkom bij openbare beeldvormende en meningsvormende vergaderingen in het stadhuis.

Kijk hier voor de vergaderingen van de gemeenteraad

Inspreken

Inspreken bij raadssessies kan weer fysiek. Dat betekent dus weer als vanouds bij de vergaderingen in dezelfde ruimte waar de raadsleden vergaderen.

Informatie over inspreken