Gemeenteraad en Corona

De verscherping van de coronamaatregelen met ingang van 6 november 2021 heeft ook weer gevolgen voor de manier waarop de gemeenteraad vergadert.

Beeldvormende en meningsvormende vergaderingen vinden weer hybride plaats. Dat betekent dat sommige raadsleden online vanuit huis meedoen en anderen wel fysiek aanwezig zijn in de vergaderzaal. Op deze manier is het mogelijk afstand te houden in de vergaderzaal.

Voor besluitvorming wordt teruggegrepen op de eerdere manier van een voorbereidende debatvergadering met een beperkt aantal raadsleden per fractie als voorbereiding op een later op de dag geheel online besluitvormende raadsvergadering waarbij alle raadsleden vanuit huis stemmen. De voorbereidende debatvergaderingen vinden plaats in zaal Topweer van het Provinciehuis in verband met de verbouwing van het stadhuis op de Grote Markt.

Inspreken

In verband met de verscherping van de landelijke coronaregels is het momenteel alleen mogelijk om digitaal tijdens vergaderingen in te spreken.

Informatie over inspreken

Publiek

Vanwege de verscherpte maatregelen kunnen we helaas geen publiek verwelkomen bij vergaderingen. De meeste raadssessies en in ieder geval de meningsvormende sessies en de besluitvormende raadsvergaderingen zijn online live te volgen via deze website van de gemeenteraad.