Gemeenteraad en Corona

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de gemeenteraad van Groningen. Op deze plek houden we je op de hoogte van de veranderingen.

De Groningse gemeenteraad maakt sinds het begin van de coronacrisis in de keuze voor de vergaderwijze een ontwikkeling door. We bekijken voortdurend wat met de huidige richtlijnen en regels en onder (persoonlijke) omstandigheden mogelijk en wenselijk is.

Dat gebeurt op basis van de ervaringen met de werkvormen tot nu toe in deze ongekende situatie. De kwaliteit en het bewaken van de democratische legitimiteit van de beraadslagingen en de besluitvorming vormen bij de keuze een factor van groot belang.

Commissievergaderingen

De commissievergaderingen zijn gecombineerd fysiek/digitaal; sommige raadsleden vergaderen in een vergaderzaal in het tijdelijke ‘stadhuis’ op de Radesingel, andere raadsleden vergaderen digitaal vanuit huis mee. Publiek kan er vanwege de coronamaatregelen niet bij zijn. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op de homepage van deze website van de gemeenteraad. Terugkijken kan ook, bij de agenda van de betreffende commissievergadering - te vinden via de kalender - of via gemeenteraad.groningen.nl/vergaderingen.

Raadsvergaderingen

Op woensdag 1 april heeft de gemeenteraad – in vervolg op de ‘vergadering’ op 31 maart die niet doorging - voor het eerst in deze crisisperiode in een kleine aangepaste setting vergaderd om besluiten te nemen, zie ook nieuwsbericht 'Raad neemt besluiten in coronatijd'.

Op woensdag 22 april was de tweede raadsvergadering die geheel digitaal plaatsvond. Zie ook het nieuwsbericht 'Isabelle_diks_geinstalleerd_als_nieuwe_wethouder'.

Op woensdag 27 mei is de eerstvolgende raadsvergadering. Dan gaat het weer anders. De feitelijke raadsvergadering (21.00 uur) is kort, gericht op besluitvorming en volledig digitaal. Voorafgaande daaraan is er een voortgezette commissievergadering (16.30-18.30 uur) in deels fysieke/deels digitale vorm (net als de huidige commissievergaderingen) in vervolg op de voorbereidende commissievergaderingen van 13 en 20 mei.

In deze voortgezette vergadering worden discussiestukken en eventuele moties en amendementen besproken. Locatie voor fysieke deelnemers aan de voortgezette commissievergadering is het Provinciehuis. En om 21.00 uur volgt dus in een geheel digitale setting de raadsvergadering waarin de stemmingen plaats vinden.

Vragenuurtje

De gemeenteraad heeft in deze coronatijd het Vragenuurtje geïntroduceerd. In het begin wekelijks, inmiddels één keer in de tweede weken. Tijdens het Vragenuurtje kunnen raadsleden het college van B&W corona-gerelateerde vragen stellen. Daarnaast is het ook ruimte voor andere actuele onderwerpen. Kijk op de kalender voor wanneer deze tweewekelijkse Vragenuurtjes precies zijn. Ze worden live uitgezonden op de homepage van deze website van de gemeenteraad.

Inspreken in coronatijd

Inwoners kunnen schriftelijk en ook live digitaal inspreken. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) voor schriftelijk inspreken kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar griffie@groningen.nl worden gemaild. Deze tekst gaat naar alle 45 raadsleden en worden ook bij de agenda van de commissievergadering getoond (zonder privégegevens). De voorzitter leest de inspreekteksten tijdens de vergadering voor.

Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 48 uur van tevoren via griffie@groningen.nl kenbaar te maken, zodat we de nodige voorzieningen kunnen treffen. Alles over inspreken.