Gemeenteraad en Corona

De coronacrisis van de afgelopen twee jaar heeft gevolgen gehad voor de wijze van vergaderen en de mogelijkheden voor inwoners om daarbij te zijn. Ook had corona gevolgen voor de manier waarop inwoners konden ingesproken.

De raadsleden hebben op verschillende manieren vergaderd: deels fysiek, deels online (ook wel hybride genoemd), fysiek op 1,5 meter (in bijvoorbeeld De Oosterpoort en de Stadskerk), maar ook soms geheel digitaal waarbij iedereen thuiszat. Voor publiek was het al die tijd vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk bij de vergaderingen te zijn. De vergaderingen bijwonen en inspreken ging digitaal.

Maar inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. De raadsleden vergaderen weer fysiek. Bij de raadssessies (beeldvormend en meningsvormend) in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel en in zaal Topweer van het Provinciehuis. En bij de besluitvormende raadsvergaderingen in zaal Topweer van het Provinciehuis.

Publiek

Inwoners zijn weer welkom bij openbare beeldvormende en meningsvormende vergaderingen in zaal Topweer in het Provinciehuis en bij besluitvormende raadsvergaderingen in het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel.

Kijk hier voor de vergaderingen

Inspreken

Inspreken bij raadssessies kan weer fysiek. Dat betekent dus weer als vanouds bij de vergaderingen in dezelfde ruimte waar de raadsleden vergaderen.

Informatie over inspreken