Gesprek versterking Ten Boer


De raad wil opnieuw in gesprek over de versterkingsoperatie.

De Groningse gemeenteraad heeft donderdagavond 12 maart een bijeenkomst in Ten Boer met bewoners over de versterking ter plekke moeten afblazen.

Omdat er op 12 maart meer dan 100 mensen aanwezig waren moesten de bewoners vanwege de coronamaatregelen onverrichter zake weer naar huis. De raad wil graag opnieuw in gesprek met de inwoners van de oude gemeente Ten Boer over de versterkingsoperatie.

Want de gemeenteraad moet uiteindelijk wel het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020 (zie hierboven) vaststellen. In dat plan staat hoe de versterkingsoperatie eruit moet zien. Daarover besluit de raad waarschijnlijk in de raadsvergadering op 27 mei.

Daarvóór wil de Groningse gemeenteraad nog graag in gesprek met de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer over de versterkingsplannen om de zorgen en opmerkingen te horen. En ook om naar de ervaringen van inwoners met de versterkingsoperatie tot nu toe te luisteren.

Uitnodiging ‘gesprek’ voor inwoners oude gemeente Ten Boer

Een bijeenkomst in een zaal zoals op 12 maart kan door het coronavirus nog niet. Daarom vraagt de raad aan de inwoners van de dorpen in de oude gemeente Ten Boer om hun reactie op het Lokaal Plan van Aanpak en/of hun ervaringen met de versterkingsoperatie te mailen naar griffie@groningen.nl. Graag vóór 24 april. De inwoners van de oude gemeente Ten Boer zijn ook huis-aan-huis met een flyer uitgenodigd te reageren.

In uw mail kunt u aangeven of u ook nog door een raadslid teruggebeld wilt worden om uw reactie of ervaringen verder te bespreken. U kunt ook zonder uw visie ‘op papier’ te zetten aangeven een telefonisch gesprek met een raadslid over de versterking te willen. Zo kan de gemeenteraad in deze coronatijd toch met u als inwoner in gesprek over de versterkingsoperatie. Want als volksvertegenwoordigers komen de raadsleden voor uw belangen op.

Participatiedocument
Van alle telefoongesprekken wordt een verslag gemaakt zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. De raadsgriffie maakt een geanonimiseerd ‘participatiedocument’ met alle mails en gespreksverslagen met alle opmerkingen, zorgen en ervaringen. Dat komt op deze website te staan zodat iedereen de opmerkingen, zorgen en ervaringen kan lezen.

Door het coronavirus kiezen we ervoor om op deze manier met inwoners in gesprek te gaan over de versterkingsoperatie in de oude gemeente Ten Boer. Volgend jaar komt er een Plan van Aanpak 2021. Dan is het zeker de bedoeling om weer op een echte bijeenkomst met inwoners te praten over het vervolg van de versterkingsoperatie.

Documenten Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsoperatie

Op 25 maart is dit raadsvoorstel door het college van B&W  ingediend bij de raad:

Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave Gemeente-Groningen

Bijlage lokaal plan van aanpak versterkingopgave 2020

Link naar gemeentelijke website: Versterking en dorpsvernieuwing


U kunt via griffie@groningen.nl de raad vertellen wat u ervan vindt. De gemeenteraad stelt uw inbreng zeer op prijs!