Gesprek versterking Ten Boer

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke versterkingsplannen vast. De meest recente plannen staan in het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020 . De raad heeft dit plan tijdens de raadsvergadering van 27 mei vastgesteld.

Ter voorbereiding op de vaststelling van het Lokaak Plan van Aanpak besprak een raadscommissie de plannen op woensdagavond 20 mei. Lees daarover het verslag: 'Raadsleden vaker in gesprek met inwoners over versterking. Raad ziet veel psychische nood in aardbevingsgebied'. Deze bespreking is terug te kijken.

Maar vóór die bespreking en voordat de raad dat versterkingsplan vaststelt, wilde de raad er eerst met de inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer over praten. Niet alleen over het Lokaal Plan van Aanpak zelf om de zorgen en opmerkingen van inwoners te horen. Maar ook om naar de ervaringen van inwoners met de versterkingsoperatie tot nu toe te luisteren.

De bedoeling was om dat op een bewonersavond te doen, op donderdag 12 maart in een kerk in Ten Boer. Maar de raad heeft die bijeenkomst in Ten Boer met bewoners over de versterking ter plekke op het laatste moment in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus moeten afblazen.

Huis-aan-huis flyer

Een grote bijeenkomst kon vanwege de coronacrisis niet meer. Maar alles uitstellen kon ook niet omdat het versterkingsproces verder moet. Daarom nodigde de raad met een huis-aan-huis verspreide flyer in de dorpen van de oude gemeente Ten Boer de inwoners uit om schriftelijk (per mail) te reageren. Inwoners konden in hun reactie ook aangeven of ze nog door een raadslid teruggebeld wilden worden om hun reactie of ervaringen verder te bespreken. Zo kon de gemeenteraad in deze coronatijd toch met inwoners in gesprek over de versterkingsoperatie.

Dit gesprek tussen raad en inwoners liep tot eind april. Zo'n 50 reacties kwamen schriftelijk binnen. Met ongeveer 25 inwoners hebben raadsleden ook nog gebeld over het Lokaal Plan en versterkingservaringen. In de telefoongesprekken kregen de raadsleden over het algemeen terug dat inwoners dit soort één-op-één gesprekken met raadsleden op prijs stellen. Ook de raadsleden waarderen deze manier van persoonlijk contact.

In de reacties en gesprekken luchtten de inwoners vooral hun hart over de versterkingsoperatie. Gebrekkige communicatie, onduidelijkheid over de toekomst en vertraging van de versterking zijn rode draden in de verhalen. Lees meer over de verhalen van de inwoners in het bericht ‘Raadsleden in gesprek met inwoners over versterkingsoperatie.’

Van alle reacties is een geanonimiseerd 'participatiedossier' gemaakt dat openbaar is. Dat is ook te vinden bij de stukken op de agenda van de commissievergadering op 20 mei die het Lokaal Plan besprak , die ook is te vinden via de kalender op deze website (20 mei).