Informatie over inspreken

Raadsleden willen graag horen wat inwoners van onderwerpen vinden die politiek aan de orde zijn. Soms zijn er zogeheten beeldvormende bijeenkomsten die de raad speciaal organiseert waar inwoners als insprekers hun mening kunnen geven.

Als er niet een speciale beeldvormende bijeenkomst voor insprekers is geweest, kunnen inwoners aan het begin van de meningsvormende bijeenkomst over het betreffende onderwerp inspreken. In de agenda bij een bijeenkomst staat of er mogelijkheid tot inspreken is.

Schriftelijk inspreken

U  kunt schriftelijk inspreken. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar de griffie worden gemaild. Deze tekst gaat naar alle 45 raadsleden.

Inspreken tijdens de vergadering

Hiervoor kunt u zich minimaal 24 uur vóór de vergadering aanmelden bij de griffie.

Voor het inspreken is er maximaal 3 minuten inspreektijd per inspreker. Bij veel insprekers blijft er per inspreker minder tijd over. In meningsvormende bijeenkomsten wordt de maximale, totale inspreektijd van 15 minuten verdeeld.

Invloed uitoefenen

Het effect van inspreken tijdens een vergadering kan beperkt zijn. De fracties hebben mogelijk hun standpunt al bepaald. Als u echt invloed wilt uitoefenen, kunt u beter eerder raadsleden of gemeenteraadsfracties benaderen, uiterlijk ongeveer een week voordat het betreffende onderwerp voor het eerst op de agenda staat.

U kunt raadsleden zelf benaderen. Contactgegevens vindt u hier: gemeenteraad.groningen.nl/Raadsleden

Via een mail aan de griffie kunt u ook de raadsleden benaderen.

AVG

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u op het volgende. Als u gebruik maakt van het spreekrecht, dan dient u zich er bewust van te zijn dat openbare raadsvergadering (zowel meningsvormende als besluitvormende vergaderingen) live worden uitgezonden op de website van de gemeenteraad Groningen. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop getoond op de website van de gemeenteraad Groningen en zijn voor een ieder toegankelijk. Als u niet in beeld wenst te komen, dan kunt u niet inspreken. Daarnaast wordt uw naam en bijdrage schriftelijk vastgelegd in het verslag van de vergadering, welke op de website bij de betreffende vergadering wordt geplaatst.