Inspreken bij commissievergaderingen

In een raadscommissievergadering kunt u uw mening geven over alle onderwerpen die op de agenda staan, ook over de 'hamerstukken' (conformstukken) waarover de raadsleden verder niet zullen debatteren. Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek aanwezig zijn bij de vergaderingen. Inspreken kan daarom schriftelijk of digitaal, live tijdens de commissievergadering.

Schriftelijk inspreken

U  kunt schriftelijk ‘inspreken’. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar griffie@groningen.nl worden gemaild. Deze tekst gaat naar alle 45 raadsleden en wordt ook bij de agenda van de commissievergadering getoond. De voorzitter leest de inspreekteksten in de vergadering voor. De vergadering waarin uw inspreektekst wordt voorgelezen wordt live via deze website uitgezonden. De vergadering is later ook terug te kijken.

Digitaal inspreken

Digitaal inspreken kan ook. Dan kunt u vanuit huis live digitaal de raadsleden in de commissie maximaal 3 minuten toespreken. Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 48 uur van te voren via griffie@groningen.nl  kenbaar te maken, zodat de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.

Indien er meerdere insprekers zijn dan worden voorleesteksten samengevat en krijgen digitale insprekers minder spreektijd (de maximale inspreektijd van 15 minuten wordt dan verdeeld).

Inspreken bij een raadsvergadering

Meestal is er bij een raadsvergadering geen mogelijkheid om te spreken. Dat is omdat de onderwerpen die aan de orde komen al in een eerdere commissievergadering zijn besproken. En er op dat moment de mogelijkheid was om in te spreken. Er kunnen omstandigheden zijn die het wenselijk maken van deze regel af te wijken waardoor inspreken tijdens een raadsvergadering wel mogelijk is. Als onderwerpen niet eerder in een commissievergadering zijn besproken is er sowieso wel gelegenheid in te spreken bij een raadsvergadering.

Invloed uitoefenen

Het effect van inspreken tijdens een vergadering is beperkt. De fracties hebben hun standpunt vaak al bepaald. Als u echt invloed wilt uitoefenen, kunt u beter eerder een gemeenteraadsfractie benaderen, uiterlijk ongeveer een week voordat de gemeenteraad of raadscommissie het onderwerp bespreekt.

In een gemeenteraadsvergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die nog niet in een commissievergadering zijn besproken.