Inwoners in gesprek met raadsleden

Nieuwe vorm van ontmoeting inwoners en raadsleden
Inwoners van de gemeente kunnen op woensdagavond met raadsleden in gesprek. Tijdens de wekelijkse Politieke Woensdag in het stadhuis wordt er altijd een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden voor de ontmoeting tussen inwoners en raadsleden.

Dit half uur 'Inwoners in gesprek met raadsleden' is een soort informeel open ‘spreekhalfuur’. Plaats van ontmoeting is de Anda Kerkhovenzaal op de begane grond van het stadhuis. Op dat moment zijn er dan expres geen vergaderingen gepland. Inwoners kunnen over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema’s die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan.

Advies: van tevoren aanmelden
Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. En natuurlijk is er koffie. In principe kunnen belangstellenden zo binnenlopen. Maar het advies is om zich van tevoren wel even aan te melden bij de griffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702). Want mogelijk zijn er presentaties of ‘zeepkist-praatjes’ gepland. En dan bestaat de mogelijkheid dat er toch te weinig tijd overblijft voor een goed gesprek met raadsleden. Bij aanmelden kan de griffie adviseren.

Het spreekhalfuur is meestal 3 keer in de 4 weken. Alleen tijdens een Politieke Woensdag waarop er een raadsvergadering is - 1 keer in de 4 weken - is er geen spreekhalfuur. Hou daarom de agenda van de raad in de gaten voor de data van 'Inwoners in gesprek met raadsleden'.

Presentaties en ‘zeepkist-praatjes’
Tijdens het spreekhalfuur is er voor inwoners en organisaties ook de gelegenheid ideeën en plannen aan raadsleden te presenteren. Daarvoor zijn audiovisuele middelen beschikbaar. Een ‘zeepkist-praatje’ houden kan ook. Inwoners en organisaties die een presentatie of ‘zeepkist-praatje’ van maximaal 7,5 minuut willen houden, kunnen zich uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702).

 

In verband met de zomervakantie is de eerstvolgende inloopbijeenkomst vanaf 11 september 2024.