Nieuwe vergaderlocaties


Het stadhuis op de Grote Markt is vanaf 17 februari 2020 dicht vanwege een grote interne verbouwing. De Groningse raadsleden vergaderen daarom tijdelijk op een andere plaats.

De raadsvergaderingen vinden vanaf 25 maart plaats in het Provinciehuis (nieuwbouw, ingang Sint Jansstraat). De commissievergaderingen zijn vanaf 4 maart aan de Radesingel 6 (oude conservatorium).

De extra commissievergadering voor de behandeling van het ‘consultatiedocument Regionale Energie Strategie (RES)’ is op 26 februari om 20.00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Martinikerkhof 12.

De verbouwing moet begin 2022 een stadhuis opleveren dat past bij de huidige gebruikerseisen en duurzaam en toekomstbestendig is. De raad vergadert dan weer op het stadhuis.

Meer informatie over de verbouwing van het stadhuis: https://gemeente.groningen.nl/aanpakstadhuis