Online cursus ‘Politiek actief’

Meer weten over de gemeentepolitiek? En hoe je invloed kunt uitoefenen op wat er in de gemeente gebeurt? Dan is de cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ wat voor u.

Deze cursus zit inmiddels vol. Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst.

Deze gratis cursus is zeer geschikt als u misschien actief wilt worden in de gemeentepolitiek maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus begint op 11 mei 2021 en bestaat uit 5 online bijeenkomsten.

De gemeenteraad nodigt iedereen uit deel te nemen, dit keer in het bijzonder inwoners met een auditieve, visuele of fysieke beperking. We gaan graag met een zo divers mogelijk gezelschap aan de slag. De gemeente zorgt in samenwerking met Ieder(in) voor eventuele gebaren- en of schrijftolken.

Debattraining

In verband met corona is de cursus online. Iedereen kan thuis aan de cursus meedoen. De cursus is interactief. Zo staan er digitale ontmoetingen met raadsleden op het programma. De deelnemers krijgen ook online debattraining. Een medewerker van ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’ uit Den Haag, verzorgt de cursus.

Enthousiast

Het is inmiddels de 3e keer dat inwoners van Groningen de cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’ kunnen volgen. De deelnemers waren steeds zeer enthousiast. Opgedane ervaringen en aandachtspunten zijn verwerkt zodat de cursus zo inclusief mogelijk is.

Programma

De cursusavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur

Bijeenkomst 1 (dinsdag 11 mei 2021) – Hoe wordt Nederland bestuurd en politieke partijen. Met onder meer kennismaken, kennisquiz, introductie staatsinrichting, en verkiezingen & politieke partijen.

Bijeenkomst 2 ( dinsdag 18 mei 2021) – Actief in de politiek en de gemeente. Met onder meer gesprek met raadslid en ‘Hoe werkt de gemeente’ met taken raad, B&W en burgemeester.

Bijeenkomst 3 (dinsdag 25 mei 2021) – Invloed uitoefenen en de gereedschapskist van een raadslid. Met onder meer invloed van burgers op het beleids- en besluitvormingsproces van de gemeente en gesprek met raadslid over raadsinstrumenten en taken raadslid.

Bijeenkomst 4 (dinsdag 1 juni 2021) : Online debattraining met Debat.nl. Huiswerk’: raadsvergadering volgen woensdag 2 juni 16.30 (of terugkijken op eigen moment).

Bijeenkomst 5 (dinsdag 15 juni) : Gemeentefinanciën en raadsvergadering. Met onder meer terugblik op de raadsvergadering en de gemeentefinanciën (bv de begroting).

Aanmelden

Aanmelden kan via Roelf Reinders. Ook voor meer informatie kunt u dit adres mailen. Bellen kan ook 050 367 7653. Heeft u een auditieve, visuele of fysieke beperking? Geef dan aan welke ondersteuning u nodig heeft.

Er is een maximum aantal inschrijvingen. Uw aanmelding is dus niet direct definitief. Hiervoor ontvangt u nog een bevestiging.

Kandidatenlijst

De cursus ‘Politiek Actief’ is een succesnummer van ProDemos. In ruim 200 gemeenten hebben de afgelopen jaren meer dan 6000 mensen de cursus gedaan. Een groot deel van de deelnemers is later ook echt actief geworden in de gemeentepolitiek. Grofweg een derde van de cursisten van de afgelopen jaren heeft bij verkiezingen op een kandidatenlijst van een politieke partij gestaan. Voor de cursus speciaal voor inwoners met een beperking werken de gemeente en ProDemos samen met Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.