Praat met de raad - 1 juli 2021

LOGO-2-21-praat-met-de-raad-CW-2-juni-klein

Wat vindt u belangrijk voor uw eigen buurt, wijk of dorp? En welke thema’s vindt u belangrijk voor de héle gemeente? En hoe wilt u daarbij betrokken zijn? Hierover wil de gemeenteraad van Groningen op donderdag 1 juli online met u in gesprek tijdens de 2e editie van ‘Praat met de Raad’.

Bekijk hier het filmpje
Meedoen? Stuur dan een mail naar de griffie.

Deze digitale inwonersraadpleging is een kleine week voor het jaarlijkse zogeheten Voorjaarsdebat van de gemeenteraad op woensdag 7 juli. Dat is een belangrijke raadsvergadering. Alle politieke partijen in de raad geven dan aan wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar.

Met die wensen kan het college van burgemeester en wethouders (B&W) rekening houden bij het maken van de Gemeentebegroting voor 2022. In de ‘Voorjaarsbrief’ heeft het college van B&W zelf ook aangegeven wat het wil.

Voordat de politieke partijen in de raad tijdens het Voorjaarsdebat met elkaar en B&W in discussie gaan over  de ideeën en plannen voor 2022, willen zij van u als inwoner weten wat ú belangrijk vindt. De fracties kunnen de bijdragen van de deelnemende inwoners gebruiken in het Voorjaarsdebat. Vanwege corona is ‘Praat met de Raad’ online.

Aanmelding

U kunt zich voor ‘Praat met de Raad’ aanmelden via de griffie. U wordt gevraagd daarbij aan te geven waarover u in gesprek wil:

-          Wat vindt u een belangrijke thema voor uw eigen buurt, wijk of dorp?

-          Wat vindt u belangrijk voor de héle gemeente

-          Op welke manier wilt u betrokken worden?

We vragen u ook aan te geven en in welke wijk of welk dorp u woont. U krijgt vervolgens een link waarmee u op donderdag 1 juli mee kunt praten met ‘Praat met de Raad’. Het begint om 20.00 uur en duurt tot maximaal 21.30 uur.

1 miljard euro

Het is de 2e keer dat de gemeenteraad ‘Praat met de Raad’ organiseert. Ook  in oktober vorig jaar was er zo’n online inwonersraadpleging. Vlak voor het zogeheten Begrotingsdebat. Toen debatteerde en besloot de raad over de besteding van de meer dan 1 miljard euro uit de begroting.


“In die 1e ‘Praat met de Raad’ kwam naar voren dat inwoners vooral bij hun directe leefomgeving zijn betrokken”, vertelt Mirjam Wijnja, fractievoorzitter van GroenLinks. Zij kwam samen met CDA-fractievoorzitter René Bolle op het idee voor ‘Praat met de Raad’. “Daarom vragen we nu ook heel gericht weer aan de inwoners: wat vinden jullie belangrijk voor jullie buurt, wijk of dorp? Verder willen we ook in gesprek over welke onderwerpen inwoners voor de hele gemeente belangrijk vinden.”

Burgerparticipatie

Bolle: “Een andere belangrijke vraag is ook: Hoe willen inwoners betrokken worden bij hun directe leefomgeving en de thema’s die de hele gemeente aangaan? Ook daarover willen we in gesprek. Inwonersbetrokkenheid en burgerparticipatie, het zijn woorden waar wij als politici het vaak over hebben. Maar hoe zien de inwoners dat zelf? Wat vinden zij goede vormen om betrokken te zijn bij wat er in hun omgeving en in de gemeente gebeurt?”

U als inwoner wordt gevraagd bij uw aanmelding aan te geven in welke wijk of in welk dorp u woont. Want na de opening van ‘Praat met de Raad’ gaan de deelnemers en raadsleden in groepjes uiteen om over de aangedragen onderwerpen in gesprek te gaan. Wijnja: “We proberen de groepjes zo samen te stellen dat de inwoners die bij elkaar in de buurt wonen bij elkaar zitten. Zo kunnen wij als raadsleden in gesprek met wijk- en dorpsbewoners over hun eigen leefomgeving en hun ideeën om daarbij betrokken te zijn.”

Contact inwoners/raadsleden

‘Praat met de Raad’ is een uitbreiding van de mogelijkheden voor inwoners om in contact te komen met raadsleden. Wijnja: “De fracties in de raad zijn het hele jaar door wel in contact met inwoners om te kijken wat er leeft in de Groningse wijken en dorpen. Maar met corona is dat de laatste tijd wat lastiger geweest. ‘Praat met de Raad’ is een online oplossing om als raad toch het goede gesprek met de inwoners te blijven voeren.”

Bolle: “Inwoners kunnen altijd bij de raad inspreken over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan. Maar daar hebben ze maximaal 3 minuten de tijd voor. Er is dan weinig ruimte voor een echt gesprek. Bij ‘Praat met de Raad’ is er meer tijd. Het aardige is dat inwoners dan met elkaar en ons als raadsleden in gesprek kunnen over thema’s uit hun leefomgeving die ze zèlf aandragen. Dat gesprek voeren we het liefst in het stadhuis of ergens in de wijk of in een dorp. Maar nu met corona doen we dat op 1 juli digitaal.”