Samenstelling Raadscommissies


Commissie Financiën en Veiligheid

Onderwerpen: Financiën, Algemeen Bestuurlijke Zaken, Openbare Orde en
Integraal Veiligheidsbeleid, Internationale Betrekkingen,Externe Betrekkingen,
Regionale Samenwerking, Documentaire Informatievoorziening
en Gemeentearchief
Voorzitter: Rik van Niejenhuis (Benni Leemhuis)
Raadsadviseur: Willeke Bierman
     
GroenLinks: Mirjam Wijnja, Jasper Been, Jan Visser (Lieke Schoutens, Hans Sietsma, Jeffry van Hoorn)
PvdA: Els van der Weele, Julian Bushoff (Maarten van der Laan)
D66: Berndt Benjamins, Wieke Paulusma (Ido Venhuizen, Anne Marel Hilbers)
SP: Jimmy Dijk, Bob de Greef (Lucy Wobma)
VVD: Ietje Jacobs-Setz, Elisabeth Akkerman (Esther Hessels)
ChristenUnie: Gerben Brandsema (Edger Heemstra)
PvdD: Terence van Zoelen
CDA: René Bolle
100% Groningen: Marjet Woldhuis
Stadspartij: Amrut Sijbolts (Leendert van der Laan)
Student & Stad: Marten Duit
PVV: Ton van Kesteren (Kelly Blauw)

 


Commissie Beheer en Verkeer

Onderwerpen: Verkeer en Vervoer, Milieu, Openbare Werken, Markt- en Havenwezen,
Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Coördinatie Binnenstadsontwikkeling
Voorzitter: René Bolle (Jimmy Dijk)
Raadsadviseur: Wolbert Meijer
    
GroenLinks: Benni Leemhuis, Martijn van der Glas, Ceciel Nieuwenhout (Hans Sietsma, Lieke Schoutens)
PvdA:    Jan Pieter Loopstra, Rik van Niejenhuis (Krista Boogaard)
D66:    Tom Rustebiel, JIm Lo-A-Njoe (Berndt Benjamins, Ido Venhuizen)
SP: Wim Koks, Daan Brandenbarg
VVD:   Ietje Jacobs-Setz, Jasper Boter (Wytze Spoelstra)
ChristenUnie:   Chris Arnold
PvdD:  Kirsten de Wrede (Wesly Pechler)
CDA:  Herman Pieter Ubbens
100% Groningen: Erick Bakker (Detleff Mellies)
Stadspartij: René Staijen
Student & Stad:   Marten Duit (Steven Bosch)
PVV:  Ton van Kesteren (Tonny Haaima)


Commissie Ruimte en Wonen

Onderwerpen:

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing,
Grondzaken, Monumenten, Coördinatie Grote Stedenbeleid

Voorzitter: Koosje van Doesen (Jasper Boter)
Raadsadviseur: Annemarieke Weiland
    
GroenLinks: Hans Sietsma, Lieke Schoutens, Martijn van der Glas (Benni Leemhuis, Ceciel Nieuwenhout)
PvdA: Maarten van der Laan, Rik van Niejenhuis
D66: Berndt Benjamins (Anne Marel Hilbers, Sander Claassen)
SP: Jimmy Dijk, Bob de Greef
VVD: Geeske de Vries, Elisabeth Akkerman
CU: Tessa Moorlag
PvdD: Kirsten de Wrede
CDA: Herman Pieter Ubbens
100% Groningen: Marjet Woldhuis (Vince Huisman, Detleff Mellies)
Stadspartij: René Staijen
Student & Stad: Marten Duit (Nienke Berenschot)
PVV: Ton van Kesteren (Dennis Ram)


Commissie Onderwijs en Welzijn

Onderwerpen: Onderwijs, Jeugdbeleid, Sport en recreatie, Cultuur, Kinderopvang,
Emancipatie, Zorg, Welzijn, Ouderen Integratie
Voorzitter: Hans Sietsma (Terence van Zoelen)
Raadsadviseur:

Greet Mulder

    
GroenLinks: Femke Folkerts, Jeffry van Hoorn, Nick Nieuwenhuijsen (Jan Visser, Petra Brouwer)
PvdA: Krista Boogaard, Julian Bushoff (Jan Pieter Loopstra, Els van der Weele)
D66: Jim Lo-A-Njoe, Koosje van Doesen, Wieke Paulusma (Pien Huininga, Sander Claassen)
SP: Wim Koks, Lucy Wobma (Jimmy Dijk)
VVD: Jasper Boter, Wytze Spoelstra
ChristenUnie: Gerben Brandsema
PvdD: Wesley Pechler
CDA: René Bolle, Herman Pieter Ubbens (Jalt de Haan)
100% Groningen: Marjet Woldhuis (Detleff Mellies)
Stadspartij: Amrut Sijbolts
Student & Stad: Marten Duit (Wouter Wolke)
PVV Ton van Kesteren (Sander Kaercher)


Commissie Werk en Inkomen

Onderwerpen: Economische Zaken, Sociale Zaken, Arbeidsmarkt, Sociale werkvoorziening,
Minderheden
Voorzitter: Wim Koks (Marjet Woldhuis)
Raadsadviseur: Willeke Bierman
    
GroenLinks: Nick Nieuwenhuijsen, Jasper Been, Femke Folkerts (Jeffry van Hoorn)
PvdA: Jan Pieter Loopstra, Julian Bushoff (Joke de Jonge)
D66: Wieke Paulusma, Koosje van Doesen (Pien Huininga, Berndt Benjamins)
SP: Jimmy Dijk, Daan Brandenbarg
VVD: Elisabeth Akkerman, Geeske de Vries (Esther Hessels)
ChristenUnie: Peter Rebergen
PvdD: Terence van Zoelen (Wesley Pechler)
CDA: René Bolle (Laura van de Giessen)
100% Groningen: Erick Bakker (Yaneth Menger)
Stadspartij: Amrut Sijbolts (Meinard Wolters)
Student & Stad: Marten Duit (Nienke Berenschot)
PVV: Ton van Kesteren (Bart Onnes)

** (tussen haakjes): verangende voorzitters/commissieleden/fractieleden