Uw mening geven in de gemeenteraad


Wilt u uw mening geven over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit neemt? Dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt inspreken in de vergaderingen van raadscommissies en soms ook de gemeenteraad. Meld u zich daarvoor telefonisch of per mail aan bij de griffie.

Aanmelden voor inspreken: bel met 050 367 77 02 of mail naar griffie@groningen.nl

Vermeld hierbij:

  • Uw naam
  •  Of u namens uzelf of namens een organisatie spreekt
  •  Voor welke (commissie)vergadering u komt
  •  Over welk onderwerp het gaat
  •  Uw telefoonnummer


U kunt ook een brief of e-mail sturen naar de gemeenteraad.

Hoe het werkt

U moet zich van tevoren telefonisch of per mail aanmelden. Bij een gemeenteraadsvergadering tot 48 uur voordat de vergadering begint. Bij een commissievergadering tot 24 uur voordat de vergadering begint. Bij de vergadering neemt u plaats op de publieke tribune. Van de voorzitter van de vergadering hoort u wanneer u aan de beurt bent. Denkt u eraan op tijd aanwezig te zijn in het Stadhuis?
U krijgt maximaal 3 minuten spreektijd. Zijn er veel sprekers, dan wordt de gehele inspreektijd verdeeld over het aantal insprekers.
In een raadscommissievergadering mag u uw mening geven over alle onderwerpen die op de agenda staan, ook over de 'hamerstukken' (conformstukken).
In een gemeenteraadsvergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die nog niet in een commissievergadering zijn besproken.

Wat u moet weten
Geen discussie

U spreekt voordat de gemeenteraad het onderwerp bespreekt. Raadsleden hebben de mogelijkheid u nog enkele vragen te stellen. U kunt niet meedoen aan de discussie in de commissie die daarop volgt. De raadsleden kunnen uw suggesties meenemen in de discussie, maar ze kunnen uw opmerkingen ook voor kennisgeving aannemen.

De vergadering waarin u inspreekt is openbaar en wordt live via groningen.raadsinformatie.nl uitgezonden. U komt in beeld. De vergadering is later ook terug te kijken.
Invloed uitoefenen

Het effect van inspreken tijdens een vergadering is beperkt. De fracties hebben hun standpunt vaak al bepaald. Als u echt invloed wilt uitoefenen, kunt u beter eerder een gemeenteraadsfractie benaderen, uiterlijk ongeveer een week voordat de gemeenteraad of raadscommissie het onderwerp bespreekt.