U ontvangt zoals afgesproken de aanvragen voor een omgevingsvergunning (voorheen: bouwaanvraag) waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is via de dagmail (in het weekoverzicht), waarna er op gepiept kan worden of technische vragen gesteld kunnen worden via de betreffende ambteanaar. U heeft besloten af te zien van het verlenen van een verklaring doordat u in de raadsvergadering van 26 juni 2019 een categorieënlijst heeft vastgesteld.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten