03 Programma 3: Vitaal en Sociaal

Met de deelprogramma’s:

-          Cultuur (met o.a. CBK, Martiniplaza, invulling Forum)

-          Jeugd en Onderwijs (met o.a. jeugd(hulp), onderwijs(huisvesting) en passend onderwijs)

-          Sport en Bewegen

-          Welzijn, Gezondheid en Zorg

-          Werk en Inkomen (met o.a. BUIG, armoedebeleid, schuldhulpverlening en Participatiewet)

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten