Verordening, Reglement van Orde en Onderzoeksprotocol RKC