VergaderingVergadering van Politieke woensdag (Dag agenda)
Datum: 19-01-2022 10:30 uur


Vergaderzaal 1 (Radesingel 6)
Voorzitter: Tessa Moorlag
Griffier: Judith Adema: 06 29638643, judith.adema@groningen.nl
10.30 - 12.00 uur 2
-
Voorzitter: .
Griffier: Willeke Bierman; 050 367 4035, willeke.bierman@groningen.nl
11.00 - 12.00 uur 6
Vergaderzaal 1 (Radesingel 6)
Voorzitter: Rik van Niejenhuis
Griffier: Wolbert Meijer: 050 367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl
14.15 - 15.15 uur 5
Voorzitter: Jan Visser
Griffier: Peter Kommerij: 050 367 7727, peter.kommerij@groningen.nl
15.30 - 16.20 uur 1
Griffier: Judith Adema: 06 29638643, judith.adema@groningen.nl
16.30 – 16.40 uur 0
Voorzitter: Koosje van Doesen
1
2
3
2
1
1
1
Voorzitter: Jan Visser
16.50 - 19.00 uur 3
Voorzitter: René Bolle
Griffier: Wolbert Meijer: 050 367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl
20.00 - 22.30 uur 4
Topweer (Provinciehuis)
Voorzitter: Jasper Boter
Griffier: Willeke Bierman; 050 367 4035, willeke.bierman@groningen.nl
14.15 - 15.15 uur 2
Voorzitter: Terence van Zoelen
Griffier: Wolbert Meijer: 050 367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl
16.30 – 17.50 uur 3
Voorzitter: Wim Koks
18.00 - 19.00 uur 8
Voorzitter: Terence van Zoelen
Griffier: Willeke Bierman; 050 367 4035, willeke.bierman@groningen.nl
20.00 - 22.30 uur 0
20.00 - 20.45 uur 2
20.45 – 22.30 7
Algemene bijlage
Dagplanning Politieke Woensdag 19 januari 2022 (pdf, 165,97 KB)
2022-01-19 Combi-besluitenlijst Politieke Woensdag (pdf, 103,63 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 14.15 Agenda toegankelijk Groningen 2022-2025 (pdf, 257,83 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 14.15 initiatiefvoorstel Welkomstpakket Groningen (pdf, 183,77 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 16.30 Conform stukken (pdf, 177,79 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 16.30 Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2-5-6 2022 – 2025 (pdf, 266,67 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 16.50 Vaststelling omgevingsvisie Levende ruimte (pdf, 299,77 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 18.00 uur uitvoeringsagenda circulaire economie (pdf, 250,02 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 20.00 Ontwikkelingen Stationsgebied + Glaudé locatie + Nieuwe Poort (pdf, 275,44 KB)
2022-01-19 Verslag politieke woensdag 20.00 sessie gezondheidsbeleid (pdf, 359,93 KB)