Informatie over inspreken

Raadsleden willen graag horen wat inwoners van onderwerpen vinden die politiek aan de orde zijn. Soms zijn er zogeheten beeldvormende bijeenkomsten die de raad speciaal organiseert waar inwoners als insprekers hun mening kunnen geven. Als er niet een speciale beeldvormende bijeenkomst voor insprekers is geweest, kunnen inwoners aan het begin van de meningsvormende bijeenkomst over het betreffende onderwerp inspreken. In de agenda bij een bijeenkomst staat of er mogelijkheid tot inspreken is.

Schriftelijk inspreken

U  kunt schriftelijk inspreken. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar de griffie worden gemaild. Deze tekst gaat naar alle 45 raadsleden.

NB. Wilt u de tekst openbaar aan de agenda dan is het handig om de inspraaktekst in een Word document mee te sturen (of een los pdf document zonder woonadres en/of e-mailadres of andere privacy gevoelige gegevens).

Digitaal inspreken

Digitaal inspreken is ook mogelijk. Dan kunt u vanuit huis live digitaal de raadsleden in de bijeenkomst maximaal 3 minuten toespreken. Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 24 uur van te voren via de griffie kenbaar te maken, zodat de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.

Bij voldoende tijd is er maximaal 3 minuten inspreektijd per inspreker. Bij veel insprekers blijft er per inspreker minder tijd over. In meningsvormende bijeenkomsten wordt de maximale, totale inspreektijd van 15 minuten verdeeld.

Fysiek inspreken weer mogelijk vanaf 29 september

In verband met de versoepelingen van de landelijke corona-regels is het ook weer mogelijk om ter plaatse, tijdens de vergaderingen in te spreken vanaf 29 september. Geef bij het aanmelden vooral uw voorkeur aan.

Invloed uitoefenen

Het effect van inspreken tijdens een vergadering kan beperkt zijn. De fracties hebben mogelijk hun standpunt al bepaald. Als u echt invloed wilt uitoefenen, kunt u beter eerder raadsleden of gemeenteraadsfracties benaderen, uiterlijk ongeveer een week voordat het betreffende onderwerp voor het eerst op de agenda staat.

U kunt raadsleden zelf benaderen. Contactgegevens vindt u hier: gemeenteraad.groningen.nl/Raadsleden

U kunt ook via een mail aan de griffie raadsleden benaderen. Zo kunt gemakkelijker alle raadsleden benaderen.