Uitnodiging VNG informele bestuurlijke sessies herijking gemeentefonds

  • 14 december 2021 15:30 tot 17:30
  • locatie: Teams
Direct opslaan in uw agenda

Geachte heer, mevrouw,

In de ledenbrief van 2 december jl. hebben wij u aangekondigd dat op 13 januari 2022 een Extra ALV zal worden gehouden. Directe aanleiding daarvoor is de dringende oproep van een groot deel van de deelnemers in twee sessies over herijking gemeentefonds op 26 november jl. om over dit traject op zo kort mogelijke termijn een ALV te houden.
 
Wij nodigen u van harte uit voor nieuwe informele bestuurlijke sessies over de herijking gemeentefonds op 14 en 15 december a.s. Deze sessies, die open staan voor burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden, willen wij benutten om met u van gedachten te wisselen over het advies van de ROB, de reactie daarop vanuit het ministerie van BZK (die wij op korte termijn verwachten) en het vervolg van het traject herijking gemeentefonds. Van de opbrengst van deze sessies zal het VNG bestuur dankbaar gebruik maken in de voorbereiding van de ALV en in het verdere traject van de herijking.  

Beide sessies starten met een plenair deel met een korte inleiding van Victor Everhardt, voorzitter van de VNG-commissie financiën, en een toelichting door de ROB op haar advies. Daarna gaan wij in een aantal deelsessies uiteen om met elkaar door te spreken.  

Het programma van de beide sessies ziet er als volgt uit.
 

Sessie

Plenair deel

Deelsessies

14 december a.s.

15.30-16.00 uur

16.00-17.30 uur

15 december a.s.

19.00-19.30 uur

19.30-21.00 uur

 
Wij nodigen u van harte uit om aan een van deze sessies deel te nemen.

U kunt zich aanmelden via de volgende link.

Uiterlijk dinsdag, 14 december a.s., 14.00 uur ontvangt u de Teams-uitnodiging, waarmee u kunt deelnemen aan de sessie.
 
Wij zien er naar uit om u volgende week te spreken. 
 
Met hartelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 
Leonard Geluk 
Algemeen directeur 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo