Uitnodiging over actuele stand van zaken rondom jeugdzorg

  • 11 mei 2022 12:30 tot 13:30
  • locatie: Ernst Casimirlaan 7, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging bijeenkomst op 11 mei as. over actuele stand van zaken rondom jeugdzorg:

 Graag nodigen we u of de vertegenwoordiger jeugdzorg van uw partij uit voor een bijeenkomst op 11 mei as. van 12.30 tot 13.30 uur aan de Ernst Casimirlaan 7 te Groningen. Het doel van de bijeenkomst is om in een gezamenlijk overleg met andere fracties onze zorgen te delen over de huidige aanloop naar wat straks SAMEN heet. In de besluitvorming is de bijdrage van ons als vrijgevestigde Kinder- en Jeugdpsychologen nauwelijks tot niet (meer) terug te vinden. Anders dan ons was voorgespiegeld en waarover ook de diverse politieke partijen zich hadden uitgesproken zijn we uitgesloten van deelname aan de ontwikkeltafels.

We waren in eerste instantie wel uitgenodigd en hadden op verzoek onze agenda’s vrij gepland voor de genoemde data waarop deze ontwikkeltafels in drie rondes zouden plaatsvinden. Daarom waren we verrast in een mail van 8 maart jl.  te horen dat de ontwikkeltafels anders zouden worden ingedeeld dan eerst was toegezegd, vanwege de grote belangstelling. Voor de genoemde reden van werkbaarheid kunnen we enig begrip hebben. Maar ronduit verontwaardigd zijn we over het feit dat wij ons als vrijgevestigde praktijken in de ingekorte lijsten nergens vertegenwoordigd zien en dus daarvan zijn uitgesloten.

Wij zijn vanaf het begin van de transitie Jeugdzorg actief betrokken geweest bij het proces, zowel in de regio als in de gemeente. Daarbij hebben we steeds het belang van de zelfstandige praktijken in het gehele veld van de jeugdzorg benadrukt vanwege de kwaliteit die wij kunnen bieden aan kinderen en hun ouders (plus netwerk) op basis van onze expertise,  jarenlange ervaring en de korte lijnen. 

Dit belang van de zelfstandige praktijken is in het afgelopen jaar op heel veel manieren naar voren gebracht. In interviews, artikelen, gesprekken met politieke partijen en door ouders op de inspraakavonden van de gemeente Groningen.

We zien nu vooral veel directeuren van instellingen, beleidsmedewerkers, managers, etc, één gedragswetenschapper, één GZ-psycholoog, één orthopedagoog-generalist  (deze laatste drie allemaal werkzaam bij grote instellingen) en gelukkig wel cliëntvertegenwoordigers aan de ontwikkeltafels. Ook vertegenwoordigers namens ouders missen we, evenals huisartsen.

Wij menen dat er voor onze praktijken een volwaardige  rol dient  te zijn weggelegd in het toekomstige werkveld van de jeugdzorg en vinden daarom een vertegenwoordiging van de vrijgevestigde praktijken van kinder- en jeugdpsychologen aan de ontwikkeltafels op zijn plaats, in elk geval aan de ontwikkeltafels ‘preventie’  en ‘dekkend zorglandschap’. Wij zouden uw mening daarover en eventuele steun om dit te bewerkstelligen op prijs stellen.

 Een ander punt dat we graag met u willen bespreken is de verwarring die er bestaat met betrekking tot wat in het toekomstig jeugdzorgbeleid onder specialistische jeugdhulp wordt verstaan. De vorige wethouder Diks is regelmatig hierop bevraagd maar daar is nooit een helder antwoord op gekomen. We vrezen dat er door deze onduidelijkheid onderdelen van de jeugdzorg bij SAMEN terecht komen waar SAMEN niet op toegerust is door onvoldoende expertise. Eerder was er een helder onderscheid tussen begeleiding en behandeling. Nu lijkt dit onderscheid te vertroebelen door gebruik van andere, niet goed omschreven termen. Wij vragen ons ten stelligste af of de uitvoering wel strookt met het beoogde beleid. We zien een risico dat kinderen en jongeren straks niet de behandeling  krijgen die ze nodig hebben en van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Wat wij vragen van de politiek is om erop toe te zien dat ook in de toekomst begeleiding dan wel behandeling op de juiste plekken aangeboden wordt. Wij hebben daar vanuit onze ervaringen en expertise duidelijke ideeën over die we graag met u willen delen.

Wilt u ons vóór 30 april laten weten of iemand van uw partij aanwezig zal zijn op de door ons georganiseerde bijeenkomst?

 

Hartelijke groet, namens K&J-groep

Yvonne van Pijkeren, Orthopedagoog en GZ-psycholoog

Trijn Mulder, Kinder- en jeugdpsycholoog en GZ-psycholoog

Maria Derksen, Rouwtherapeut                                                          

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 mei 2022, er zijn geen activiteiten
2 mei 2022, er zijn geen activiteiten 3 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 4 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 5 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 6 mei 2022, er zijn geen activiteiten 7 mei 2022, er zijn geen activiteiten 8 mei 2022, er zijn geen activiteiten
9 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 10 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 11 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 12 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 13 mei 2022, er zijn geen activiteiten 14 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 15 mei 2022, er zijn geen activiteiten
16 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 17 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 18 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 19 mei 2022, er zijn geen activiteiten 20 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten Vandaag, 21 mei 2022, er zijn geen activiteiten 22 mei 2022, er zijn geen activiteiten
23 mei 2022, er zijn geen activiteiten 24 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 25 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 26 mei 2022, er zijn geen activiteiten 27 mei 2022, er zijn geen activiteiten 28 mei 2022, er zijn geen activiteiten 29 mei 2022, er zijn geen activiteiten
30 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 31 mei 2022, er zijn één of meerdere activiteiten