Introductieprogramma Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing (incl. lunch)

  • 01 juni 2022 10:00 tot 12:00
  • locatie: mfc De Stroming, Merwedestraat 54 (Rivierenbuurt)
Direct opslaan in uw agenda

Tijd Inloop 09.30 – 10.00

Programma 10.00 – 12.00

Lunch 11.30 – 12.00

- programmabureau wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

- stand van zaken aanpak integrale wijkvernieuwing kwetsbare wijken 

- rol gebiedsteams, gebiedsagenda's en uitvoeringsprogramma's,

- rol wijkwethouder, positie raad, democratische vernieuwing 

"Wij zijn in Nederland een voorbeeld voor velen door onze aanpak van de wijkontwikkeling en wijkvernieuwing. We combineren de fysieke en sociale aanpak en werken intensief samen met onze inwoners aan opgaven in hun wijken en dorpen. Om alle beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten en juist daar in te zetten waar ze het meest nodig zijn, is het programmabureau Wijkontwikkeling en Wijkvernieuwing opgericht. Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons de bijzondere Groningse aanpak te bespreken."

* dit is een interne bijeenkomst alleen voor raadsleden en fractiemedewerkers