Vitaliteitscampus Kardinge’

  • 15 juni 2022 19:30 tot 21:30
  • locatie: ijshockheyhal, Kardingerplein 1
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging informatieavond gebiedsvisie Kardinge 15 juni

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigt de gemeente Groningen u uit voor een informatieavond over de gebiedsvisie ‘Vitaliteitscampus Kardinge’, op woensdag 15 juni van 19.30 tot 21.30 uur in de ijshockheyhal van Sportcentrum Kardinge, Kardingerplein 1.

We zullen tijdens deze avond de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Kardinge toelichten en aangeven welke varianten daarin mogelijk zijn. Daarnaast willen we de gewenste invulling voor het vernieuwde sportcentrum met u doornemen, zoals we dat ook in augustus 2020 hebben gedaan.

Herontwikkeling Sportcentrum Kardinge In 2023 bestaat sportcentrum Kardinge 30 jaar. Met jaarlijks ruim 600.000 bezoekers is Kardinge een publiekstrekker, maar het is wel tijd om uiterlijk in 2028 een aantal voorzieningen te vernieuwen. Bijvoorbeeld de zwembaden en schaatsbanen. Gebouwen en installaties zijn verouderd, niet duurzaam en het huidige aanbod aan functies voldoet niet meer aan de eisen van bezoekers. Niets doen is geen optie.

De gemeente Groningen onderzoekt op welke wijze het sportcentrum weer toekomstbestendig gemaakt kan worden. Daarbij zijn er wensen om ook het omliggende recreatiegebied aantrekkelijker te maken. Eind september 2021 heeft het college van B&W het bidbook ‘Vitaliteitscampus Kardinge’ vastgesteld. In 2022 werken we dit ambitiedocument verder uit tot een gebiedsvisie. Op deze manier willen we in 2022 alle opgaves en wensen in het gebied scherp krijgen. Het doel is om de gebiedsvisie eind 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanmelden: zie bijlage.