Preventie seksueel geweld in de gemeente

  • 21 juni 2022 10:00 tot 11:15
  • locatie: webinar
Direct opslaan in uw agenda

Geachte,

Graag informeren wij u over het 8-puntenplan voor betere preventie van seksueel geweld in de gemeente. Deze publicatie van Rutgers biedt gemeenten concrete aanbevelingen voor een aanpak die werkt. Het geeft munitie om structurele preventie van seksueel geweld te agenderen en te realiseren.

Het voorkomen van seksueel geweld betekent minder beschadigde levens, minder kosten en een veiligere gemeente én samenleving voor huidige en toekomstige generaties.

Seksueel geweld is een omvangrijk probleem en komt overal voor, dus helaas ook in uw gemeente. De cijfers zijn schokkend: meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen heeft te maken gehad met seksueel geweld en ongewenste aanrakingen. Soms met levenslange, ernstige psychologische en lichamelijke schade als gevolg, die ook nog eens leidt tot hoge economische en maatschappelijke kosten. Seksuele gezondheid en veiligheid vallen voor een groot gedeelte onder gemeentelijk beleid. Door in te zetten op preventie van seksueel geweld kan je de komende vier jaar echt een verschil maken.

Gelukkig zien steeds meer gemeentes en regio’s de urgentie om in te zetten op preventie van seksueel geweld en gebeurt er al veel goeds. Het 8-puntenplan geeft handvatten deze acties te versterken en te verduurzamen en om samen met alle stakeholders tot een intergraal beleid te komen.

Direct aan de slag

De organisatie Regioplan kan ondersteunen bij het in kaart brengen van wat speelt in uw gemeente rond seksueel geweld, de inventarisatie van partners en al lopende acties en bij het opstellen van een ambitiueze en haalbare doelen.

Bekijk hun aanbod hier.

hier