Uitnodiging inloopbijeenkomst

  • 15 september 2022 16:00 tot 20:00
  • locatie: Floreshuis, Floresplein 19
Direct opslaan in uw agenda

Onderwerp: Inloopbijeenkomst tijdelijke verbetering Gerrit Krolbrug

Geachte raadsleden,

Op donderdag 15 september organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Groningen een inloopbijeenkomst over de tijdelijke verbetering van de Gerrit Krolbrug. De bijeenkomst is van 16.00 - 20.00 uur in het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen. Hierbij nodigen wij u ook uit voor deze bijeenkomst.

Na de vorige inloopbijeenkomst is de afgelopen maanden het definitieve ontwerp gemaakt voor de hellingbanen en de aansluiting op het onderliggende wegennet. Hierin zijn de opmerkingen op het schetsontwerp waar mogelijk verwerkt. Daarbij was het uitgangspunt dat er geen bomen worden gekapt en is rekening gehouden met andere fysieke beperkingen zoals de aansluiting op de bestaande fiets- en looproutes, aanwezige bebouwing en een hoge-drukgasleiding direct ten noorden van het kanaal. Het is gelukt om het hellingspercentage heel beperkt naar beneden te brengen-meer is niet mogelijk- en rustplateaus aan te brengen. Dit laatste was onder andere op verzoek van de Werkgroep Toegankelijk Groningen en de Fietserbond. Dit alles zal worden toegelicht en besproken tijdens de inloopbijeenkomst.

Bijgevoegde nieuwsbrief en uitnodiging voor de inloopbijeenkomst wordt in een ruim gebied rondom de Gerrit Krolbrug verspreid. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat een advertentie in de Groninger Gezinsbode en wordt de uitnodiging geplaatst in de gemeentelijke wijknieuwsbrief. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Philip Broeksma, wethouder

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 september 2022, er zijn geen activiteiten 2 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 3 september 2022, er zijn geen activiteiten 4 september 2022, er zijn geen activiteiten
5 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 6 september 2022, er zijn geen activiteiten 7 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 8 september 2022, er zijn geen activiteiten 9 september 2022, er zijn geen activiteiten 10 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 11 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten
12 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 13 september 2022, er zijn geen activiteiten 14 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 15 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 16 september 2022, er zijn geen activiteiten 17 september 2022, er zijn geen activiteiten 18 september 2022, er zijn geen activiteiten
19 september 2022, er zijn geen activiteiten 20 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 21 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 22 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 23 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 24 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 25 september 2022, er zijn geen activiteiten
26 september 2022, er zijn geen activiteiten 27 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten Vandaag, 28 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 29 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten 30 september 2022, er zijn één of meerdere activiteiten