Uitnodiging participatie bij zonneparken en windturbines

  • 11 oktober 2022 16:00 tot 19:00
  • locatie: Zorgboerderij de Mikkelhorst
Direct opslaan in uw agenda

Uitnodiging participatie bij zonneparken en windturbines:

 Praat u ook mee over participatie bij zonneparken en windturbines?

 Hierbij nodigen wij u graag uit om mee te praten over de ontwikkeling van het Participatiekader voor zonneparken en windturbines.

 Omwonenden en ook andere belanghebbenden van de ontwikkeling van zonneparken en windturbines worden betrokken bij de planontwikkeling. Hoe we elkaar betrekken bij deze planvorming, willen we gaan vastleggen in een Participatiekader. Dit kader moet duidelijkheid en zekerheid bieden aan omwonenden en initiatiefnemer(s) over ieders participatiebevoegdheden en -mogelijkheden gedurende de gehele ontwikkeling en exploitatie van een zon- en/of windproject. Voor de gemeenteraad is dit Participatiekader een belangrijk toetsingskader om te kunnen afwegen of het proces goed doorlopen is en uiteindelijk tot een goed besluit te komen.

 Op dit moment werken we aan een participatiekader voor zonneparken en windturbines. We hebben hiervoor al op een eerder moment input opgehaald bij vooral omwonenden van de wind- en zonontwikkelingen in Lageland, Roodehaan en omgeving en Westpoort. We willen nu graag iedereen de ruimte bieden om mee te denken over dit Participatiekader. Dit helpt om participatie ook echt te laten werken voor alle betrokkenen. En om die duidelijkheid en zekerheid te bieden zodat iedereen goed weet waar hij aan toe is. Mede met behulp van uw inbreng werken we het Participatiekader vervolgens verder uit.

 

We nodigen u graag uit voor één van de inloopsessies op:

-10 oktober tussen 16:00 uur tot 19:00, Raadszaal Ten Boer: H. Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer

-11 oktober tussen 16:00 uur tot 19:00, Zorgboerderij de Mikkelhorst: Klaverlaan 37, 9753 BZ Haren

-12 oktober tussen 16:00 uur tot 19:00, Kantoor Stadsontwikkeling, Gedempte Zuiderdiep 98, 9711 HL Groningen.

 U kunt zonder afspraak binnenlopen op bovengenoemde tijden. Er is informatie beschikbaar en u kunt in gesprek gaan met de gemeente over het Participatiekader. Ook kunt u tijdens de inloop, of daarna, schriftelijk uw reactie achterlaten. We hopen u te zien!

 

Met vriendelijke groet,

 Martine van Gemert en Renee ten Tije