Symposium Tegenspoed

  • 24 november 2022 15:00 tot 17:00
  • locatie: Gevangenismuseum Veenhuizen
Direct opslaan in uw agenda

Geachte heer, mevrouw,

Via deze weg nodigen we u uit om deel te nemen aan Tegenspoed, het symposium rond het (te vormen) armoedebeleid in de noordelijke gemeenten op 24 november 15:00 uur.

Mocht u van mening zijn dat onderstaande uitnodiging ook interessant is voor een collega(-wethouder), dan willen we u aanmoedigen deze uitnodiging door te sturen. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling Tegenspoed, verhalen over armoede van Dirk-Jan Visser, organiseert Noorderlicht een symposium. Het doel is om inzichten uit te wisselen rond het (te vormen) armoedebeleid in de verschillende noordelijke gemeenten. Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, het Dagblad van het Noorden, Dirk-Jan Visser en Jan Dirk Gardenier.

Door out of the box denken moet dit seminar leiden tot andere inzichten en een constructieve kennisuitwisseling over de invulling van armoedebeleid en schuldhulpverlening in verschillende noordelijke gemeenten. Met het symposium hopen we gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven van effectief beleid rond armoedevraagstukken in de noordelijke gemeenten.

Waarom werkt het armoedebeleid nog steeds niet? Wat is het probleem, wie heeft het probleem en wat kunnen we doen? Door middel van drie gespreksrondes met verschillende gasten, ondersteund door fotografieprojecten, proberen we samen antwoord te geven op die vragen. Hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, Evert van Dijk, zal het symposium modereren.

Uw bijdrage is van belang en we nodigen u dan ook van harte uit deel te nemen aan het symposium. Aanmelden kan door te mailen naar esther@noorderlicht.com

Waar: Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
Wanneer: Donderdag 24 november 2022 om 15:00 uur.


We hopen u te mogen verwelkomen op 24 november.

Met vriendelijke groet,

namens:
Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen
Noorderlicht Groningen
Dagblad van het Noorden
Dirk-Jan Visser
Jan Dirk Gardenier

--
Esther Bolt
Marketing & PR
noorderlicht.

Studio | Festival | On Tour
Akerkhof 12
9711 JB Groningen | NL
+31 (50) 3182227 
noorderlicht.com