Raden in Verzet

  • 07 december 2022 13:30 tot 21:00
  • locatie: Kantoor VNG, Den Haag
Direct opslaan in uw agenda

Beste griffies,

 Aan: alle gemeenteraadsleden in Nederland (ook burgerraadsleden, commissieleden)

Van: Actiecomité Raden in Verzet en de VNG

Collega (burger)raads- en commissieleden,

Graag nodigen wij jullie uit voor een informatiebijeenkomst op 7 december aanstaande bij de VNG in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst zal de directeur van de VNG, Leonard Geluk, een uitgebreide toelichting geven op de stand van zaken van de gesprekken met de Rijksoverheid over de financiële positie van gemeenten en andere actuele zaken. Tot en met 2025 lijken de meeste gemeenten voldoende budget van het kabinet te krijgen voor de uitoefening van onze taken. Voor 2026 heeft het kabinet een tussenoplossing bedacht, maar vanaf 2027 is het nog een groot vraagteken hoe de financiering eruit ziet en wordt al gesproken over het (financiële) ravijn waar gemeenten in terecht kunnen komen.

De benodigde budgetten tot en met 2025 zijn er mede gekomen dankzij de inzet van het actiecomité Raden in Verzet. In de vorige collegeperiode is dit actiecomité in Zoetermeer opgericht. Geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg, de tekorten bij de wmo en de (dreigende) opschalingskorting voor gemeenten, was de maat voor de gemeenteraad van die stad vol. Onder het motto “we zijn geen raadslid geworden om onze gemeente kapot te bezuinigen” kwam er actie richting het kabinet op gang. Er is contact gezocht met (bijna) alle gemeenteraden in Nederland, er zijn moties opgesteld ten behoeve van VNG-congressen, en er is publiciteit gezocht. Ook veel colleges en de VNG deelden de inzet om het Rijk meer geld aan gemeenten over te laten maken. Een arbitragecommissie heeft in 2021 geconcludeerd dat het Rijk inderdaad meer budget aan gemeenten moet overmaken voor de jeugdzorg.

 

Op de bijeenkomst van 7 december willen de leden van het actiecomité zich opnieuw voorstellen, nu we dit jaar veel nieuwe (burger)raads- en commissieleden hebben mogen verwelkomen in het land.

Meer informatie: Raden in Verzet 7 december Den Haag

 

Aanmelden: https://raden-in-verzet.email-provider.eu/link/0payissh1f/l6br5szyuv/zcnemgetor/axe9vm3a60/vxaaw3skow

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo