Inloopbijeenkomst Stadshavens en MER

  • 11 mei 2023 19:30 tot 21:30
  • locatie: wijkcentrum Bij van Houten
Direct opslaan in uw agenda

aan

Gemeenteraad Groningen

betreft

uitnodiging inloopbijeenkomst d.d. donderdag 11 mei 2023 inzake zienswijzen voorontwerp omgevingsplan Stadshavens + MER

van

Bewonersverenigingen Oosterpark en Damsterbuurt, Bewoners noordzijde Damsterdiep, Bewoners Kop van Oost, Bewoners Oosterpoort, IVN, Hunzetrans, leden van de Klankbordgroep Stadshavens en Certe-terrein

Groningen, 11 april 2023                                                                                                                                     

 Geachte leden van de Raad,

 Omdat we onze eerste uitnodiging helaas hebben moeten afzeggen, nodigen wij u graag opnieuw uit voor een bijeenkomst met omwonenden en belangengroepen. Na uw meningsvormende raadsvergadering van woensdag 29 maart jl. zouden we graag verder van gedachte willen wisselen over het voorontwerp omgevingsplan en MER Stadshavens.

 De bijeenkomst vindt plaats a.s. donderdag 11 mei van 19.30 uur tot 21.30 in wijkcentrum Bij van Houten, Oliemuldersweg 47. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen u komt. U kunt dat doen via het e mailadres bestuurbo@hotmail.com

 Zodra u uw aanwezigheid kenbaar hebt gemaakt sturen we u per omgaand alle voor deze bijeenkomst ter zake doende zienswijzen.  

 Tijdens de eerste meningsvormende zitting van de Raad eergisteren over dit onderwerp hebt u kunnen opmaken dat alle insprekers namens hun achterban positief staan ten opzichte van de ontwikkeling van dit gebied. De urgentie van het plan wordt onderkend.

 De punten sociale samenhang, bouwhoogten en Betonbos die summier aan de orde zijn geweest vragen o.i. echter om meer toelichting en diepgang. Verder zijn er nog legio andere punten die niet zijn besproken, maar waar wij wel graag met u over van gedachte willen wisselen. We noemen: 

1) ecologie van Stadshavens, waarin ook de WKO een rol speelt

2) zekerheden voor omwonenden betreffende eventuele bouwschade 

3) stand van zaken en ontwikkeling Certe-terrein

4) parkeren Stadshavens in relatie met rechten huidige bewoners

5) nautische consequenties

6) participatie

 Wij realiseren ons dat dit veel onderwerpen zijn. Daarom zorgen wij voor een informele maar ook efficiënte gespreksvorm waarin u kunt kiezen over welke onderwerpen u in gesprek kunt/wilt gaan. 

 

Mede namens hierboven genoemde afzenders hopen we dat u aanwezig bent. Graag tot ziens en

met vriendelijke groet, 

 

Jaap de Graaf (secr. Bewonersorganisatie Oosterpark)

Rein Bish (vz. Bewonersvereniging Damsterbuurt)