Informatiebijeenkomst rapport Ondermijning in het Ommeland

  • 20 juni 2023 19:00 tot 20:30
  • locatie: Kielzog, Gorecht Oost 157, Hoogezand
Direct opslaan in uw agenda

Geacht raadslid,

Aanleiding:

Op 10 maart 2023 is het rapport "Ondermijning in het Ommeland" (Prof. dr.

Pieter Tops en dr. Edward van der Torre) verschenen. In de bijeenkomst op 14

november 2022 bent u reeds geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten

van het rapport "Ondermijning in het Ommeland". Over het verschenen

rapport en over de stappen die wij als Groningse gemeenten op het gebied van

de aanpak van ondermijnende criminaliteit zullen zetten nodig ik u namens alle

Groningse burgemeesters uit voor een bijeenkomst op dinsdag 20 juni 2023.

 

Informatiebijeenkomst:

Voor deze informatiebijeenkomst worden alle leden van de Groningse

gemeenteraden uitgenodigd, evenals de leden van de Provinciale Staten.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we gesprekken voeren over de

ontwikkelagenda met daarin de sporen die wij als Groningse burgemeesters

hebben vastgesteld. Dit zijn, kort gezegd, het opstellen van een Groningse

Norm, het oprichten van een regionaal interventieteam en de samenwerking

en samenhang in beleid en uitvoering.

 

Aanmelden zie bijlage.