Opening House of Connection

  • 23 juni 2023 14:30 tot 17:30
  • locatie: Grote Markt 21, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Beste relatie,

In 2020 tekenden de RUG, het UMCG, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Van Hall Larenstein een intentieverklaring om zich samen sterk te maken voor de brede welvaart in Noord-Nederland. In 2021 en 2022 volgden de Kennisagenda en roadshows door de regio om iedereen kennis te laten maken met de ambities en activiteiten van de Universiteit van het Noorden.

Inmiddels werken we nauw samen met het noordelijk MBO en ligt er een meerjarenplan waarin we richting geven aan onze doelen. Met de opening van het House of Connections van de RUG krijgt de Universiteit van het Noorden er een eventlocatie met allure bij! Reden genoeg om elkaar te ontmoeten en bij te praten op vrijdag 23 juni.

Programma
14.30 - 15.00 uur: Inloop 
15.00 - 15.30 uur: Welkom, introductie en stand van zaken Universiteit van het Noorden, Jouke de Vries, voorzitter stuurgroep Universiteit van het Noorden
15.30 - 16.00 uur: Aansluiting MBO bij Universiteit van het Noorden, Wim van de Pol, voorzitter College van Bestuur Noorderpoort
16.00 - 16.20 uur: Rondleiding door het House of Connections met uitzicht over de stad
16.20 - 17.30 uur: Borrel

AANMELDEN en meer informatie via de link:

Een ontmoeting met Universiteit van het Noorden