Deltaplan Congres

  • 02 november 2023 16:30 tot 20:00
  • locatie: De Lawei, Drachten
Direct opslaan in uw agenda

 We staan voor grote uitdagingen in Noordelijk Nederland: het verbeteren van de bereikbaarheid en

het vergroten van de brede welvaart gecombineerd met een passende ruimtelijke ontwikkeling van vooral wonen en werken met behoud van identiteit en landschap. De Lelylijn, de Nedersaksenlijn en verbeteringen van het bestaand spoor spelen hierin een cruciale rol. Rijk en regio werken gezamenlijk aan deze uitdagingen in het kader van een Deltaplan voor Noordelijk Nederland.

Eind 2024 moeten de onderzoeken naar de Lelylijn, Nedersaksenlijn en het Bestaand Spoor zijn

afgerond en willen we vervolgstappen zetten. Werk aan de winkel dus!

Tijdens het Deltaplan Congres op 2 november 2023 kunt u rekenen op een inhoudelijk interessant en uitdagend programma, boeiende sprekers en discussies, projectupdates en inzicht in de besluitvorming van de onderzoeken. Op het programma staan onder andere een gesprek met de bestuurlijk trekkers staatsecretaris Vivianne Heijnen en commissaris van de Koning René Paas en een uitdagende lezing.

In deelsessies kunt u zich verdiepen in, en meepraten over de invulling van de diverse projecten en thema’s.

Voor dit congres zijn van gemeenten en provincies in Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en

Flevoland raads- en statenleden, de colleges van B&W en GS en maatschappelijke organisaties

uitgenodigd. Omdat er veel nieuwe gezichten zijn, is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken

en nader kennis te maken met elkaar. Verbindingen leggen!

Voor aanmelden zie bijlage!