Kerstconcert op 20 december in de FPC Van Mesdag

  • 20 december 2023 18:30 tot 20:30
  • locatie: Dr. S. van Mesdag, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Hoi medebewoners van de gemeente Groningen,

Het is een mooie traditie van het Northern Consort uit Groningen om ieder jaar rond Kerst een concert te geven in de Van Mesdag.

Dit jaar belooft het een bijzondere avond te worden.

Het programma ligt nog niet vast, maar er wordt gefluisterd over een koor en misschien spelen er ook oud musici mee van de voormalige Bach Academie.

‘Komt verwondert u hier mensen’: een tekst die past in deze tijd van het jaar.

 Waar u zeker op rekenen kunt, is een ontspannen sfeer en veel verschillende mensen met allemaal hun eigen verhaal om hier te zijn of te komen.

De avond is bedoeld voor verbinding, door muziek en door contact.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om setting-gebonden contact. Het is niet de bedoeling om telefoonnummers uit te wisselen, afspraken te maken of andere vervolg-verwachtingen te scheppen.

 Een (beperkt, maar zeer gewaardeerd) gezelschap ‘mensen van buiten’ is uitgenodigd als gast.

Dat betekent dat we ons aan de spelregels van de Mesdag houden.

Concreet:

•             Identiteitskaart meenemen

•             De gasten moeten van te voren bekend zijn, dus naam, emailadres en/of telefoonnummer aan mij doorgeven. Ook graag een eventuele afmelding wegens ziekte of ‘pech onderweg’.

•             Op tijd aanwezig zijn i.v.m. de uitgebreide ‘intake’ = 18.00

 

De deelnemers stuur ik nog een routebeschrijving.

 Namens Chris de Groot (die de organisatie verzorgt),

 

Liefs,

 Marlieke

 ema.dejonge@lentis.nl

 06 22963704

 Ook voor twijfel en vrijblijvende vragen.

 

 The Northern Consort

The Northern Consort speelt oude muziek, van begin 17e tot begin 19e eeuw, op authentieke instrumenten. Zo af en toe wordt ook recenter repertoire gespeeld. Het ensemble heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een ensemble van een hechte groep musici die elke keer weer tot het uiterste gaan om de muziek op een spannende en frisse manier op het podium te krijgen. Met deze filosofie heeft ze een veelheid aan thematische en grensoverschrijdende programma's gebracht. Talrijke dichters, schrijvers, acteurs, tekenaars, zangers en solisten hebben hun kunsten samen met het ensemble ten toon gespreid. We noemen: Thomas Rosenboom, Toon Tellegen, Tonnus Oosterhof, Rutger Kopland, Random Collision, Jos van Veldhoven en Thomas von der Dunk.

The Northern Consort heeft daarmee laten zien dat het geen muziek 'van de plank' speelt, maar graag spannende verbindingen legt met andere kunstvormen. Daarnaast weet het ensemble ook een gewone uitvoering tot een sprankelende ervaring te maken, bijvoorbeeld als begeleidingsorkest van het hogere segment kamerkoren.

The Northern Consort is niet alleen op concertpodia actief. Steeds vaker zoeken we maatschappelijke organisaties en doelgroepen op om samen met hen een mooi muziekproject te maken. Onze belangrijkste filosofie is dat we met de muziek die ons zoveel geeft, ook graag mensen bereiken die er niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen. Dat Bach en Haydn ook hen diep kan raken, troost kan bieden, versteld laat staan, hebben we de afgelopen seizoenen gemerkt aan jongeren in de hulpverlening, Riepe-verkopers op straat, daklozen bij het Leger des Heils, vluchtelingen uit alle windstreken…

Onze projecten zijn daarom experimenteel, hebben geen vast draaiboek of concept en komen altijd in nauw contact en overleg met onze maatschappelijke partners tot stand.                         

The Northern Consort kent een bezetting die, afhankelijk van het repertoire, kan variëren van 4 tot 25 professionele musici. Naast initiatiefnemers Hanneke Wierenga en Vincent van Ballegooijen bestaat het ensemble uit een vaste groep kernspelers die bij de meeste projecten terugkeren.