Uitnodiging Informatiebijeenkomst Regioplan Gezonde Groningers Gezonde Zorg

  • 18 april 2024 20:00 tot 22:00
  • locatie: Theater vanBeresteyn in Veendam (Museumplein 5-A)
Direct opslaan in uw agenda

Geachte lezer,

Graag gaan we op donderdag 18 april vanaf 20 uur met u in gesprek over de regionale vertaling van de plannen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).  In het IZA is de gezamenlijke opdracht gegeven aan gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om te zorgen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van ondersteuning en (spoed)zorg. 

Aanmelden

De bijeenkomst is in Theater vanBeresteyn ( Museumplein 5A 9641AD te Veendam) . U kunt zich hier voor inschrijven via  https://gezondgroningen.nl/actueel/netwerkbijeenkomst-van-gezond-groningen?aanmelding=gemeentebijeenkomst

 In deze bijeenkomst zullen we kijken naar wat al is bereikt door in de regio samen te werken en naar de plannen voor de komende periode: wat gaan we doen om gezondheidsverschillen tussen inwoners te verkleinen, om de (mentale) gezondheid te verbeteren en de zorg beschikbaar te houden voor wie die nodig heeft. Opgaven waar we alleen in kunnen slagen door hier samen met inwoners, onderwijs, sociaal werk, sportverenigingen aan te werken.

Het programma van deze bijeenkomst zullen we vooraf toezenden. Natuurlijk mag u deze uitnodiging delen met anderen binnen de organisatie.

Over Gezond Groningen

In een hecht netwerk van partners uit het sociale en het medische domein streven we in de Provincie Groningen naar gezonde Groningers die, als dat nodig is, toegang hebben tot gezonde zorg. Met deze regiovisie geven we invulling aan onze gezamenlijke visie op gezondheid en aan onze wens om zo hecht mogelijk samen te werken om zorg en gezondheid in Groningen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Op deze manier werken wij samen aan de opgaven in de landelijke gezondheidsakkoorden, IZA en GALA, akkoorden die ook door de VNG namens alle gemeenten zijn ondertekend. 

Op  https://gezondgroningen.nl leest u meer over wat Gezond Groningen doet. Hier vindt u documenten als de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg, het Regiobeeld, het Regioplan Gezond Groningen en het Regioplan Mentaal Gezond Groningen.

Namens Gezond Groningen,

 

Suzanne Oostvogels, Chrétien van den Akker

netwerk coördinatoren

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo