Geleide Groei

  • 25 april 2024 15:00 tot 17:00
  • locatie: Rabozaal, Forum Groningen
Direct opslaan in uw agenda

Een stad eert zelden zijn idolen

Maar vangt ze in haar DNA

En groeit geleid maar moedig voort’

 Op 25 april presenteert de gemeente Groningen ‘Geleide Groei’, kader voor de doorontwikkeling van de binnenstad van Groningen. 

Dit vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur in de Rabozaal van het Groninger Forum. U bent van harte uitgenodigd bij deze presentatie aanwezig te zijn.  

 Het document Geleide Groei helpt de gemeente, marktpartijen en andere stakeholders om de verdere doorontwikkeling van onze binnenstad de komende jaren op een goede manier vorm te geven. Dat betekent keuzes maken en richting bepalen. In Geleide Groei bieden we daarnaast een doorkijk naar de komende decennia. Het kader Geleide Groei is tot stand gekomen met de inzet van het internationale architectenbureau MVRDV en het resultaat van een intensief traject met vele gesprekken en workshops, binnen de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook daarbuiten. 

 Voormalig stadsbouwmeester Nathalie de Vries, directeur bij MVRDV, licht deze dag de inhoud van het kader toe. Reflectie op het kader vindt vervolgens plaats door prof. dr. Cor Wagenaar  - professor aan de RUG in de geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw - en door dr. ir. Bart de Zwart - lector Vastgoed aan de Hanzehogeschool in Groningen.

 Bezoekers van de presentatie ontvangen aan het eind een exemplaar van Geleide Groei. 

 Noteer dus  in uw agenda: 25 april, 15.00 uur in de rabozaal van het Groninger Forum. We zien u dan graag. 

 Vriendelijke groet, 

Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo