Congres Grenzeloze Zorg

  • 24 mei 2024 16:45 tot 23:00
  • locatie: Flonk Hotel, Groningen
Direct opslaan in uw agenda

 Goedemiddag,

 Ik stuur deze mail namens het congresbestuur van Stichting Arts en Organisatie. Wij zijn een non-profit organisatie, gevestigd in Groningen, gericht op ogenschijnlijke randzaken van de zorg met in het bijzonder maatschappelijke vraagstukken. Ons bestuur bestaat uit artsen in opleiding en jonge artsen.

 Op vrijdag en zaterdag 24 en 25 mei 2024 zal in het Flonk Hotel te Groningen het congres van Stichting Arts en Organisatie “Grenzeloze zorg: de balans tussen arts, patiënt en planeet” plaatsvinden. Met dit thema willen we deze grenzen in een zo breed mogelijke zin benaderen; er zal in worden gegaan op ontwikkelingen binnen het gezondheidszorgsysteem omtrent planetaire, landelijke en systeemgrenzen. Hierbij speelt de verduurzaming van de zorg een grote rol. Omdat dit een thema met een breed maatschappelijk draagvlak dat zowel interessant is voor medisch geschoolden als ook mensen hierbuiten hopen wij van harte dat u de poster onder raadsleden zou willen delen. Eén van de sprekers is Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren en oud Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Aanmelden kan via onze poster (bijgevoegd) of via onze website https://artsenorganisatie.nl/huidige-activiteiten/congres-2024. Hier is ook het gehele programma zichtbaar.

 Ik hoor heel graag van u terug. Bij voorbaat dank.

 Met vriendelijke groet,

Namens het gehele congresbestuur Stichting Arts en Organisatie

 Stichting Arts en Organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg

KVK: 65497279

E: congres@artsenorganisatie.nl 

W: www.artsenorganisatie.nl

 

 

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo