Contact

Bezoekadres en contactgegevens

Raadsgriffie gemeente Groningen

Bezoekadres: Kreupelstraat 1
                          9712 HW Groningen

Postadres:      Postbus 30026

                          9700 RM  Groningen

e-mail: griffie@groningen.nl

Tel: (050) 367 7702